El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha publicat l’Informe de monitorización CDTI: proyectos de I+D individuales finalizados entre 2015 y 2017. En aquest document s’analitzen els resultats obtinguts per 2.003 projectes empresarials individuals d’R+D que van finalitzar la fase de desenvolupament tecnològic en el període 2015-2017 i es comparen amb les dades dels projectes finalitzats en el trienni 2012-2014.

En global, el pressupost d’aquests projectes ha sigut de 1.400 milions d’euros, dels quals 1.100 milions ha correspost al finançament concedit pel CDTI mitjançant préstecs parcialment reemborsables. A més, un 55% dels projectes han correspost a pimes. Per comunitats autònomes, Catalunya (21,6% dels projectes), Madrid (19,4%) i el País Valencià (11,6%) ocupen les tres primeres posicions.

Els projectes d’R+D individuals són promoguts per una única empresa i estan orientats a la creació i/o millora significativa d’un procés productiu, producte o servei que pugui comprendre activitats d’investigació industrial i desenvolupament experimental en qualsevol sector o tecnologia.

En total, els projectes finançats han implicat a 1.553 empreses, amb 380.400 treballadors i una facturació anual de 153.200 milions d’euros, dels quals 91.400 procedeixen de l’exportació. A més, les empreses han declarat una inversió total en R+D de 4.800 milions.

Els sectors considerats d’alta i mitjana-alta tecnologia suposen el 45% dels projectes, un 5% més que els projectes finalitzats entre els anys 2012-2014. Destaca el creixement de les pimes de serveis de programació i de comunicacions, les quals suposen més d’un 30% del total de projectes executats per les pimes.

En relació amb els efectes dels ajuts del CDTI en el desenvolupament dels projectes, un 80% han permès assumir un risc tecnològic més gran i augmentar el pressupost. A més, més de la meitat dels projectes no s’haurien pogut desenvolupar sense aquest finançament. També s’ha pogut millorar les capacitats i el valor estratègic de les activitats d’R+D.

El 90% dels projectes ha generat innovacions de producte o servei, amb el suport, en la meitat dels casos, d’innovacions en processos. D’altra banda, el percentatge de projectes que generen patents ha baixat des del 14,5% (2012-2014) a l’11,5% (2015-2017), si bé en un 25% dels projectes l’opció de patentar es troba encara en fase d’estudi. Els 2.003 projectes han generat 575 sol·licituds de patents, de les quals 164 corresponen a pimes.

En total, els projectes han creat 2.536 llocs de treball directes, dels quals 1.479 són persones dedicades a l’R+D i 714 són dones (28% del total). A la vegada, la major part dels projectes han comportat noves inversions en R+D (82%), en capacitat productiva (65%) i en la xarxa comercial de les empreses (55%).

Un 90% de les empreses declaren que s’ha produït col·laboració amb algun tipus de soci: proveïdors (60%); consultores privades (45%); centres tecnològics (40%); i universitats (entre el 42% i el 28% en el període). Aproximadament un 50% de les empreses participen o tenen previst participar en programes de cooperació tecnològica internacional.

Per a més informació, podeu consultar l’Informe de monitorización CDTI: proyectos de I+D individuales finalizados entre 2015 y 2017, així com altres entrades sobre el CDTI publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).