El Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno) és una fundació privada sense ànim de lucre, creada l’any 2008, que té l’objectiu de promoure la innovació i el talent TIC i fomentar el debat social sobre la revolució tecnològica actual. Recentment el CTecno ha publicat l’estudi Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya 2019, un document de referència sobre l’estat del sector tecnològic i digital a Catalunya. Aquesta onzena edició del Baròmetre analitza possibles reptes del sector, com són l’escassetat de talent, la distribució geogràfica de les empreses, l’aproximació a la demanda i l’impacte de les polítiques públiques.

Entre les conclusions principals de l’estudi, es destaca el creixement continuat i sostingut tant pel nombre d’empreses com pel volum de facturació. En aquest context, les darreres dades publicades per l’Observatori del sector TIC de Catalunya 2019 constaten 15.757 empreses l’any 2018 (un 27 % més que el 2013 i un 4,5 % més que l’any anterior) i 106.400 persones treballadores (un 3,1 % de la població ocupada a Catalunya). El volum de facturació total aproximat és de 16.667 milions d’euros (any 2016) i el creixement en els darrers dos anys és del 14 %. L’estudi es basa en la participació de 1.019 empreses, entre les 501 empreses d’oferta i les 518 empreses de demanda del sector tecnològic.

El Baròmetre també destaca que, durant aquest any, les col·laboracions entre empreses d’oferta i demanda han augmentat, arribant a un 41,9 % i amb uns nivells de satisfacció molt positius amb 7,69 punts sobre 10 per part de les empreses TIC. Ara bé, les dades mostren la necessitat de treballar per resoldre la manca de disponibilitat de talent. En aquest sentit, es realça el paper clau de l’educació i el foment de les vocacions tecnològiques des de l’educació primària fins a l’ensenyament superior. També es detecta la poca presència de dones en el sector tecnològic on només representen el 7,9 % de les posicions tècniques i especialitzades.

Quant a la distribució territorial de les empreses, Barcelona i la seva àrea d’influència es posicionen amb força en el panorama internacional de hubs tecnològics i d’innovació en les TIC. Segons l’estudi Digital Talent Overview 2019, elaborat per la iniciativa Barcelona Digital Talent, la demanda de professions a Barcelona ha incrementat un 40 % en el darrer any, mentre que l’oferta de talent disponible només ha crescut un 7,6 %.

Pel que fa a les polítiques públiques, es manifesta la necessitat d’enfortir el diàleg entre les administracions i el teixit industrial del territori per tal d’impulsar i accelerar l’estratègia de digitalització de l’economia de Catalunya i el sector TIC.

Per a més informació, podeu consultar l’estudi Baròmetre del sector tecnològic a Catalunya 2019 així com les anteriors edicions al lloc web del CTecno.