L’Agència per la Competitivitat de l’Empresa  (ACCIÓ) de la Generalitat de Catalunya ha publicat l’estudi Baròmetre de la innovació a Catalunya 2017. Aquesta edició avalua l’estat de la innovació a Catalunya tenint en compte un major pes dels actius intangibles, i també ofereix informació directa sobre el procés d’innovació de les empreses catalanes. Segons el Baròmetre, el 44,9 % de les empreses innovadores preveuen augmentar la seva facturació, i el 21,5 % consideren que augmentaran l’ocupació. L’estudi es basa en una mostra de 1.200 empreses de més de 9 treballadors amb seu al territori de Catalunya.

Entre les conclusions principals de l’estudi, cal destacar que, l’any 2017, el 67,9 % de les empreses ha destinat més recursos a l’R+D que el 2016 (58,2 %). Aquesta major inversió significa que el 70 % esperen obtenir el 2018 un producte o servei nou o millorat. L’informe també mostra el creixement del percentatge d’empreses innovadores a Catalunya, que ha assolit el 55,3 %. Alhora, assenyala que les empreses emergents (0-5 anys), són les que concentren una major activitat innovadora.

Pel que fa a les tecnologies, destaca un augment de la incorporació de noves tecnologies per a la transformació digital. En aquest marc, predomina la introducció del Big Data i es duplica el percentatge d’empreses que incorporen impressió 3D.

El Baròmetre també subratlla la vinculació entre innovació i internacionalització. En aquest sentit, les dades mostren com les empreses innovadores surten més a l’exterior que les que no ho són. Concretament, el 52,8 % de les empreses innovadores han exportat el 2017. Per contra,  el 23,4 % que no innoven, exporten. En el cas de la indústria, aquesta relació és més evident ja que el 86,7 % de les empreses innovadores industrials, exporta.

Per a més informació, podeu consultar l’estudi Baròmetre de la innovació a Catalunya 2017 així com les anteriors edicions al lloc web d’ACCIÓ.