National Science FoundationEl National Center for Science and Engineering Statistics (NCSES) de la National Science Foundation (NSF) ha publicat l’informe Publications Output: U.S. Trends and International Comparisons sobre les principals tendències de la producció científica a escala mundial en el període 2008-2018.

La font d’informació ha estat la base de dades Scopus (Elsevier), que proporciona informació en l’àmbit d’articles sobre revistes i actes de conferències revisades mitjançant avaluació d’experts (en anglès, peer review).

La producció mundial de publicacions de ciència i tecnologia ha seguit creixent a una mitjana anual del 4% en els darrers deu anys, fins a arribar als 2,6 milions de publicacions l’any 2018. Ara bé, la taxa de creixement de la Xina ha duplicat gairebé la mitjana anual mundial, mentre que els Estats Units d’Amèrica (EUA) i la Unió Europea (UE) han crescut a menys de la meitat.

En termes de producció de publicacions científiques, la UE (24 %), la Xina (21 %) i els EUA (17 %) s’han situat a les tres posicions capdavanteres arreu del món. A la vegada, els primers 15 països han produït el 75 % de les publicacions mundials (Espanya s’ha situat a la tretzena posició). Ara bé, la capacitat científica dels països amb economies emergents, mitjanes o petites ha crescut de forma més ràpida.

L’especialització per grans camps científics mostra on es troba la prioritat i l’èmfasi de la investigació científica en els diferents països, si bé cal tenir en compte també els biaixos de la base de dades Scopus. Així, els EUA, la UE i el Japó s’han orientat més cap a les ciències de la salut, mentre que la Xina i l’Índia s’han especialitzat més en enginyeria.

Pel que fa a la col·laboració internacional, la recerca ha sigut cada cop més global en l’última dècada. El percentatge d’articles produïts amb col·laboració internacional (és a dir, per autors d’almenys dos països) ha augmentat del 17 % (2008) al 23 % (2018), si bé existeixen grans diferències entre els països.

En relació a l’impacte científic (a partir de les dades sobre l’1 % dels articles més citats en el seu camp i any de publicació en el període 2006-2016), els EUA (1,88 %) contribueixen gairebé el doble del volum esperat i mantenen el lideratge mundial. Els articles molt citats de la UE (1,3 %) també han superat la seva participació esperada, però cal destacar el creixement de la Xina, que ha passat d’un 0,33 % (any 2006) a un 1,12 % (any 2016).

Per a més informació, podeu consultar l’informe Publications Output: U.S. Trends and International Comparisons de la NSF, així com altres entrades sobre bibliometria publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).