EBSCO Open DissertationsLes empreses EBSCO Information Services i BiblioLabs han col·laborat per impulsar el projecte EBSCO Open Dissertations. Es tracta d’una iniciativa que agrupa i difon més de 800.000 tesis en accés obert. L’objectiu és innovar per millorar la visibilitat de les tesis doctorals i altres dissertacions universitàries.

EBSCO Open Dissertations permet la cerca simple i avançada i, a més, es compromet a donar accés obert i gratuït a les metadades i contingut de les tesis. Les metadades també s’incorporen a EBSCO Discovery Service per facilitar l’accés i millorar el descobriment de continguts científics.

Tot i que actualment només abasta universitats i biblioteques de l’àmbit anglosaxó, aquest projecte està obert a la presentació de metadades d’universitats i biblioteques d’arreu del món. En aquest sentit, s’espera arribar al milió de tesis abans del mes de juny del 2018.

Per a més informació, podeu consultar el projecte EBSCO Open Dissertations.