La Comissió Europea (CE) ha publicat dos nous informes sobre la inversió industrial en R+D corresponents a l’any 2017: EU industrial R&D investment scoreboard i EU survey on industrial R&D investment trends.

L’informe EU industrial R&D investment scoreboard 2017 inclou les 2.500 empreses mundials que han invertit la major quantitat en R+D, els anys 2016 i 2017. Cada una d’aquestes empreses, amb seus a 43 països diferents, han destinat més de 24 milions d’euros, d’un total de 741,6 bilions, que és aproximadament el 90 % de l’R+D finançat en tot el món. L’informe analitza els principals canvis en R+D de les empreses així com indicadors econòmics del 2016 i el seu comportament durant el període 2007-2016. També inclou estudis de dades de patents en el sector de les TIC i anàlisis de les publicacions científiques per empresa i sectors.

D’altra banda, l’informe EU survey on industrial R&D investment trends 2017 recull dades sobre tendències empresarials en inversions d’R+D industrial, a partir d’una enquesta realitzada a 151 grans empreses europees. Aquestes 151 empreses han invertit en R+D un total de 53,9 bilions d’euros l’any 2016. Segons les conclusions de l’informe, les empreses preveuen un creixement de la inversió en una mitjana del 4,7 % pels anys 2017 i 2018. A més, el creixement més alt en R+D es preveu que sigui en els sectors de l’automòbil i altres transports i de la salut.

Per a més informació detallada podeu consultar els informes EU industrial R&D investment scoreboard i EU survey on industrial R&D investment trends.