COSCELa Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) ha publicat dos informes sobre la inversió en R+D+I als darrers Pressupostos Generals de l’Estat (PGE 2018) i sobre les polítiques científiques estatals. Ambdós estudis ofereixen una visió panoràmica de la situació actual de la recerca científica a l’Estat espanyol.

L’informe breu Nota de alcance sobre la inversión en I+D+i en los Presupuestos Generales del Estado aprobados para 2018 constata un augment de la inversió superior a l’exercici anterior, però, segueixen sense corregir els dèficits generats en els últims anys. En total, la inversió en R+D+I prevista per l’any 2018 és de 7.061,95 M€, xifra que suposa un augment d’un 8,42 % respecte al 2017 (ara bé, els programes civils només creixen un 5,46 %).

Els fons financers (bàsicament destinats al suport de la innovació) representen el 59,72 % dels recursos (4.217,6 M€), mentre que els no financers representen el 40,28 % (2.844,35 M€). Aquests darrers fons s’adrecen a la investigació científica i s’han reduït un terç en una dècada (sense tenir en compte la inflació), perquè han passat dels 4.238,28 M€ (any 2008) als 2.844,35 M€ (any 2018).

Pel que fa a l’execució del pressupost 2017, la xifra d’un 29,7 % suposa un mínim històric. Cal tenir en compte que gairebé tot allò no executat (més de 3.200 M€) correspon a fons financers. En aquest sentit, la COSCE lamenta la baixa execució recurrent i la rigidesa creixent de la gestió administrativa.

D’altra banda, el projecte DECIDES (Debates sobre Ciencia y Desarrollo Económico y Social) és una iniciativa de la COSCE, amb la col·laboració de la Fundació la Caixa. El projecte ha presentat l’Informe de seguimiento y análisis de las políticas científicas anunciadas y ejecutadas por el Gobierno (Informe COSCE-DECIDES 2018). Aquest informe constata la debilitat del sistema científic espanyol com a conseqüència de la crisi econòmica, les retallades pressupostàries i, sobretot, l’absència d’un compromís real per impulsar una política d’R+D+I sòlida. De tota manera, es reconeix com un senyal de bones intencions la incorporació recent d’un Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a l’estructura del nou govern.

A més d’identificar els problemes rellevants, l’informe també fa propostes de solució: eliminar obstacles burocràtics; establir una programació ferma i duradora de les convocatòries; reconsiderar els objectius, estructura i funcionament de l’Agencia Estatal de Investigación (AEI); potenciar que els resultats de la recerca pública reverteixin en el desenvolupament econòmic i benestar social; i, per últim, consolidar un sistema d’informació eficient.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la COSCE.