European Research Council (ERC)En el marc del programa Horizon 2020, l’European Research Council (ERC) ha publicat la resolució de la convocatòria 2019 dels ajuts ERC Synergy Grants. L’objectiu d’aquests ajuts és donar suport durant 6 anys a projectes de recerca en equip i a la frontera del coneixement, amb dos, tres o quatre investigadores principals d’alt nivell per reunir habilitats, coneixements i recursos complementaris en un sol projecte de recerca. L’únic criteri d’avaluació és l’excel·lència científica.

Els beneficiaris d’aquests ajuts han de demostrar les habilitats complementàries per investigar en equip. En darrer terme es tracta d’impulsar les sinergies, les complementarietats i els valors afegits que poden generar progressos impossibles si els investigadors treballessin de forma independent i des d’una perspectiva científica. El finançament màxim per un projecte pot arribar als 10 milions d’euros, amb un import addicional de 4 milions d’euros per cobrir despeses extraordinàries (trasllat a Europa, compra de gran equipament o accés a grans infraestructures).

La resolució de la convocatòria 2019 dels ajuts ERC Synergy Grants ha reconegut 37 grups de recerca, amb 126 investigadors principals, de 95 universitats i centres de recerca de 20 països, fins i tot més enllà de l’European Research Area (ERA). El pressupost global ha sigut de 363 milions d’euros i s’estima la creació d’uns 1.000 llocs de treball per a investigadors i personal de suport. Un 24 % dels beneficiaris són dones, les quals formen part de 21 dels 37 projectes.

Els països amb més projectes a la resolució de la convocatòria 2019 han sigut Alemanya (20), el Regne Unit (12) i França (11). L’Estat espanyol només ha rebut 2 ajuts, concedits a investigadors principals de la Universitat de València (UV) i de l’empresa catalana Neuroelectrics Barcelona, S.L.

En les 4 convocatòries dels ajuts ERC Synergy Grants (2012-2013 i 2018-2019), 9 investigadors principals de centres catalans han participat en 4 projectes finançats (un 4,5 % del total). Tots aquests investigadors pertanyen a centres CERCA, excepte en el cas de l’empresa catalana beneficiària de la convocatòria 2019.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’ERC, així com altres entrades sobre aquests ajuts publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).