La Sociedad Española de Documentación e Información Científica (SEDIC) ha publicat en accés obert el document de treball Data sharing: qué son y cómo se pueden compartir los datos de investigación. Manual de recomendación para gestores de la información. La SEDIC es va fundar l’any 1975 i es dedica al foment de l’intercanvi d’experiències i a la formació de bibliotecaris, documentalistes i altres professionals de la informació.

El document inclou el concepte del data sharing (compartir dades) que es defineix com l’acció de compartir amb la resta de la comunitat científica el material sense processar generat durant el curs de la investigació, el qual serveix per a extreure i validar resultats (Torres-Salinas, 2010). Actualment, el data sharing s’engloba dins la filosofia de la ciència oberta, i el compartir dades s’entén com una pràctica que afavoreix que la ciència sigui més oberta i accessible. D’altra banda, es proporcionen una sèrie de definicions sobre el data raw (dades primàries), el qual es considera com aquelles primeres dades que s’extreuen de les investigacions i que encara no han estat tractades.

En un segon apartat del document, es realitza una aproximació sobre polítiques de dades obertes vigents en el context internacional, de la Unió Europea (UE) i d’Espanya. En aquest marc, es destaquen agències finançades per governs dels Estats Units, d’Austràlia o de països europeus, que requereixen als autors que realitzin plans de gestió de dades, i sempre que sigui possible, els posin a disposició del públic en general. El tercer apartat, es centra en les tecnologies que existeixen actualment que fan que l’ús compartit de dades pugui passar de la teoria a la pràctica. En aquest context es descriuen els repositoris de dades temàtics, multidisciplinaris i institucionals.

A continuació, en el quart apartat, es descriuen les característiques de les dades de recerca, en concret es tracta com han de ser les dades per a que puguin ser compartides i considerades vàlides. També es mencionen els plans de gestió de dades i les citacions als conjunts de dades de recerca. Val a dir que el cinquè apartat, mostra el paper de les revistes científiques i editorials en l’ús compartit de dades. Les posicions que adoptin en relació a aquest ús influiran, d’alguna manera, en l’èxit o fracàs d’aquestes iniciatives.

Finalment, el document inclou un repàs de quines són els principals avantatges i pors percebuts en la pràctica de la compartició de dades, així com les perspectives de futur.

Per a més informació, podeu consultar el document de treball Data sharing: qué son y cómo se pueden compartir los datos de investigación. Manual de recomendación para gestores de la información al lloc web de la SEDIC.