DISRUPTIVEL’Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE) ha presentat DISRUPTIVE, una plataforma de tecnologies digitals disruptives a l’Estat espanyol, que ha rebut el finançament de l’Agencia Estatal de Investigación (AEI).

En l’actualitat, APTE agrupa 62 parcs membres, 22 dels quals estan promoguts per universitats. En relació amb les terres de llengua i cultura catalanes, hi participen 9 parcs catalans, 6 valencians i 1 balear.

L’objectiu fonamental de DISRUPTIVE és fomentar la transformació digital de les empreses a través de l’ús d’aquestes tecnologies, a partir de dos pilars bàsics: la transmissió del coneixement i la col·laboració entre els agents implicats.

En l’àmbit del coneixement i divulgació, DISRUPTIVE compta amb grups de treball especialitzats en cadenes de blocs privades (blockchain), dades massives (big data), intel·ligència artificial, comunicacions de cinquena generació (5G), ciberseguretat o computació quàntica, entre d’altres. A més, s’ofereixen formacions en línia, seminaris web, estudis i informes de prospectiva, etc.

Pel que fa a l’àmbit de lideratge empresarial en R+D+I, es pot consultar un laboratori d’idees, casos d’ús, trobades entre empreses, i ajuts R+D+I (estatals i europeus). Finalment, la línia de treball de talent i ocupació contempla l’anàlisi de la demanda de perfils professionals, l’organització de reptes en línia o la consulta d’experts en tecnologies digitals disruptives.

Per a més informació, podeu consultar la plataforma DISRUPTIVE.