DimensionsDimensions té l’objectiu de fer més accessible la recerca científica a través d’una enorme quantitat de dades interconnectades. Es tracta d’una plataforma innovadora, impulsada per Digital Science i sis empreses vinculades, les quals han comptat, en la fase de desenvolupament, amb la col·laboració de més de 100 universitats i agents finançadors.

Aquesta plataforma permet la cerca de més de 89 milions de publicacions científiques, de les quals 74,9 milions són articles (9 milions en accés obert), a més de capítols de llibre, comunicacions de congressos, monografies i edicions preliminars (preprints).

Les publicacions estan contextualitzades a partir de la connexió amb beques i ajuts de finançament (3,6 milions); patents (34 milions); assaigs clínics (360.000); documents de política científica (320.000); i, per últim, mencions a través d’Altmetric (50 milions). D’altra banda, la plataforma ofereix una versió en prova de 20 milions de perfils d’investigadors i 80.000 d’institucions internacionals.

En total, Dimensions presenta més de 4.000 milions de connexions entre 128 milions de documents referenciats. Tots aquests documents són classificats de forma individual mitjançant tècniques d’intel·ligència artificial.

Les publicacions indexades contenen més de 870 milions de citacions bibliogràfiques que, un cop processades, permeten generar indicadors bibliomètrics per cada publicació: citacions totals; citacions dels dos darrers anys; comparativa amb la citació mitjana del camp i any de publicació, etc. Per tant, Dimensions també pot ser considerat com un índex de citacions.

D’altra banda, la indexació del text complet de més de 50 milions de publicacions permet que Dimensions sigui una eina potent de descoberta de literatura científica. Aquesta funcionalitat s’ha desenvolupat a través de fonts públiques (arXiv, PubMedCentral, etc.) i d’acords amb editorials comercials.

La major part de serveis són gratuïts, però cal registrar-se mitjançant un compte acadèmic per accedir a funcionalitats avançades com, per exemple, l’ús intensiu d’eines analítiques de recerca o l’accés a una interfície de programació d’aplicacions (en anglès, Application Programming Interface, API).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de Dimensions.