Dialnet és un portal bibliogràfic que recopila i dóna visibilitat a la literatura científica d’Espanya, Portugal i America Llatina a Internet, facilitant l’accés a continguts científics. Actualment, el portal conté un total de 10.091 revistes, 129.875 tesis doctorals (82.697 en accés obert)  i 5,86 milions de documents (llibres, articles de revistes, articles de llibres i tesis). La pantalla de consulta del portal es mostra en 10 idiomes, inclòs el català, i compta amb més d’1,86 milions d’usuaris. Recentment, s’ha incorporat una nova pàgina web dedicada a les tesis doctorals que permet fer cerques per matèries i universitats.

El cercador de tesis del portal possibilita cercar les tesis per les 6 matèries (i les seves àrees de coneixement) en les quals es classifiquen: Ciències Bàsiques (33.856 tesis); Geociències (5.441); Biologia i Ciències de la salut (42.991); Enginyeries (20.174); Ciències socials (32.997); i finalment, Humanitats (23.299). D’altra banda, les tesis es poden cercar per les universitats on s’han llegit, agrupades per comunitats autònomes.

A més, el cercador permet recuperar informació bàsica de les tesis: títol, autor, directors, universitat de lectura, etc. Així mateix, es mostren enllaços als resums i al text complet (si s’hi té accés). Els resultats de la cerca també disposen de filtres per acotar les tesis i els usuaris registrats a Dialnet Plus, tenen les opcions de filtre per matèries UNESCO, Dialnet, universitat de lectura, tesis a text complet, etc.

Val a dir que en el context de les revistes, Dialnet integra la Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC), elaborada pel Grupo de Investigación EC3 (Evaluación de la Ciencia y la Comunicación Científica) de la Universitat de Granada (UGR), i CARHUS Plus+ 2014, el sistema de classificació de revistes científiques dels àmbits de Ciències socials i Humanitats realitzat per l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

Aquest projecte va ser iniciat l’any 2001 per la Universidad de La Rioja (UR) i des del 2009 és impulsat per la Fundación Dialnet. A més, compta amb la col·laboració de biblioteques universitàries, especialitzades i públiques.

Per a més informació, podeu consultar el portal Dialnet.