Dialnet MétricasEl portal Dialnet Métricas ofereix un conjunt d’indicadors per identificar la rellevància de la producció científica a partir de les referències bibliogràfiques citades a les publicacions indexades al sistema d’informació Dialnet. En període de proves, la primera fase s’ha centrat en l’àmbit temàtic de l’educació (aviat s’estendrà a altres disciplines) i presenta els indicadors de les edicions dels anys 2016 i 2017.

La finalitat del portal és elaborar l’índex d’impacte anual de les revistes espanyoles de les disciplines de ciències socials i humanitats, però també inclou indicadors en l’àmbit de publicacions individuals, investigadors i institucions.

La Fundación Dialnet de la Universidad de La Rioja (UR) s’ha encarregat de la coordinació del projecte i del desenvolupament tecnològic, amb l’assessorament acadèmic del Grupo EC3 de la Universidad de Granada (UGR). L’anàlisi dels continguts s’ha fet a les biblioteques universitàries de la UR i de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Dialnet Métricas vol recuperar l’esperit del projecte IN-RECS (que no s’actualitza des de l’any 2014), a més de presentar altres serveis i indicadors de valor afegit. Per això, s’han analitzat les referències bibliogràfiques dels articles publicats a 225 revistes d’educació. Per a cada revista, s’ofereix l’índex d’impacte (5 anys), nombre d’articles i citacions, posició i quartil, a més de publicacions relacionades, articles i autors més citats o informació sobre els autors, revistes i articles citants.

D’altra banda, també s’hi poden consultar els perfils mètrics d’investigadors i d’institucions, organitzats en 11 àrees de coneixement de l’àmbit de l’educació. En els dos casos, els llistats es poden ordenar segons diversos criteris (publicacions, citacions rebudes, publicacions sense citacions, etc.).

Per a més informació, podeu consultar el portal Dialnet Métricas.