Dialnet MétricasEl portal Dialnet Métricas ofereix un conjunt d’indicadors per identificar la rellevància de la producció científica, a partir de les referències bibliogràfiques citades a les publicacions indexades al sistema d’informació Dialnet.

La finalitat del portal és elaborar l’índex d’impacte anual de les revistes espanyoles de les disciplines de ciències socials i humanitats, però també inclou indicadors en l’àmbit de publicacions individuals, d’investigadors i d’institucions.

En fase de consolidació, el portal ha anat incorporant àmbits de ciències socials i humanitats (recentment, s’han afegit antropologia i sociologia). Així, Dialnet Métricas ja presenta els indicadors anuals del període 2016-2018 en els àmbits d’antropologia, comunicació, esports, documentació, educació i sociologia.

La Fundación Dialnet de la Universidad de La Rioja (UR) s’encarrega de la coordinació del projecte i del desenvolupament tecnològic, amb l’assessorament acadèmic de la Universidad de Granada (UGR). L’anàlisi dels continguts s’ha fet a les biblioteques universitàries de la UR i de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Aquest portal vol recuperar l’esperit del projecte IN-RECS (que no s’actualitza des de l’any 2014), a més de presentar altres serveis i indicadors de valor afegit. Per això, s’han analitzat les referències bibliogràfiques dels articles publicats a les revistes de cada àmbit. Per a cada revista, s’ofereix l’índex d’impacte (5 anys), nombre d’articles i citacions, posició i quartil, a més de publicacions relacionades, articles i autors més citats o informació sobre els autors, revistes i articles citants. D’altra banda, també s’hi poden consultar els perfils mètrics d’investigadors i d’institucions.

Per primer cop, Dialnet Métricas s’inclou als criteris d’avaluació (àmbit d’educació) de la convocatòria de trams de recerca (2019) per part de l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

Per a més informació, podeu consultar el portal Dialnet Métricas.