Dialnet MétricasEl portal Dialnet Métricas ofereix un conjunt d’indicadors per identificar la rellevància de la producció científica espanyola en ciències socials i humanitats, a partir de les referències bibliogràfiques citades a les publicacions indexades al sistema d’informació Dialnet.

La Fundación Dialnet de la Universidad de La Rioja (UR) s’encarrega de la coordinació del projecte, impulsat per la mateixa universitat, la Universidad Complutense de Madrid (UCM) i el Grupo EC3 de la Universidad de Granada (UGR). Es tracta d’un projecte en consolidació elaborat en un entorn de cooperació bibliotecària, en què que hi participen 45 biblioteques universitàries espanyoles.

La nova edició presenta una ampliació considerable de les disciplines, que ara ja abasten totes les ciències socials i una part de les humanitats. Es preveu que durant l’any 2021 es puguin incorporar plenament totes les disciplines de les humanitats i l’àrea de dret.

També hi ha canvis notables en la presentació dels resultats, que s’estructuren en dos apartats principals:
a) Índice Dialnet de Revistas (IDR) presenta indicadors de revistes publicades a Espanya. Existeix la voluntat que el nombre de revistes vagi creixent i que sigui el més exhaustiu possible a tots els àmbits (disciplines, editors comercials i acadèmics, accés obert i restringit, etc.). Per calcular aquesta edició s’han comptat 32.115 citacions emeses per 464 revistes, amb una finestra de citació de cinc anys. S’ofereixen indicadors anuals dels anys 2011-2018 i, a més de l’edició actual (2019), es poden consultar les edicions 2016-2018.
b) Indicadores Dialnet presenta indicadors derivats de les citacions de cada publicació i investigador. S’aporta informació que va més enllà de les revistes, ja que inclou llibres, capítols, aportacions a congressos i tesis doctorals.

Finalment, cal tenir en compte que Dialnet Métricas està present als criteris d’avaluació d’algunes disciplines per part de l’Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

Per a més informació, podeu consultar el portal Dialnet Métricas.