INE

L’Instituto Nacional de Estadística (INE) elabora anualment l’”Encuesta sobre Innovación en las Empresas”. Els resultats definitius de l’any 2009 posen en evidència un descens del 11,5% en la despesa en innovació tecnològica a Espanya (17.637 milions d’euros, M€), fenomen que també es reprodueix als territoris de llengua i cultura catalanes. Ara bé, Catalunya manté la segona posició a Espanya i registra un descens inferior a la mitjana estatal.

L’enquesta anual de l’INE té l’objectiu de proporcionar informació detallada sobre les activitats empresarials d’innovació: R+D interna o externa; adquisició de maquinària i equip; adquisició d’altres coneixements externs; formació; comercialització; i, per últim, disseny, altres preparatius per la producció i/o distribució. Les dues primeres activitats suposen, respectivament, el 55,8% i el 30,1% de la despesa en innovació tecnològica.

Els sectors que representen un major percentatge del total estatal de la despesa en innovació tecnològica són les empreses de Telecomunicacions (11,9%), Serveis d’R+D (9,5%) i Transports i Emmagatzematge (9,2%).

Les comunitats autònomes amb més despesa en innovació tecnològica l’any 2009 són Madrid (38,8% del total), Catalunya (19,8%) i País Basc (10,1%). Per la seva banda, el País Valencià suposa el 4,8% del total estatal i les Illes Balears, el 0,31%. Ara bé, en general la taxa de creixement de la despesa ha estat negativa respecte a l’any 2008:

  • Espanya (17.637 M€, -11,5% de taxa de creixement)
  • Catalunya (3.494,9 M€, -7,6%)
  • País Valencià (840,95 milions €, -28,8%)
  • Illes Balears (54,92 milions €, -31,0%)

En relació a la mida de les empreses, les organitzacions amb menys de 250 treballadors executen el 40,1% i 44,6% de la despesa en innovació tecnològica a Espanya i a Catalunya. L’escenari és totalment diferent al País Valencià (79,4%) i a les Illes Balears (70,9%), territoris on les petites i mitjanes empreses realitzen la major part de la despesa.

El nombre d’empreses espanyoles amb activitats d’innovació tecnològica van ser de 39.043 (20,5%) en el trienni 2007-2009. Per la seva banda, Catalunya (8.599 empreses, 23,6%) i el País Valencià (4.400 empreses, 20,9%) se situen per sobre del percentatge estatal, però clarament per sota de les comunitats capdavanteres: El País Basc (28,6%), La Rioja (27,8%) i Navarra (25,5%). Finalment, les Illes Balears ocupen la darrera posició estatal (691 empreses, 14,2%).

Per obtenir informació detallada sobre les activitats d’innovació empresarial, podeu consultar les estadístiques del lloc web de l’INE. A més, properament, s’actualitzaran els informes relacionats amb el tema, a l’apartat Context del portal web MERIDIÀ.