Dades - Tesis

La informació sobre tesis doctorals s’organitza en informes estadístics publicats per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC) i d’altres entitats especialitzades.

L’abast cronològic de les dades comença l’any 2000. L’àmbit geogràfic s’ocupa de tota activitat d’R+D+I desenvolupada a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, i, alhora, s’estableixen comparacions a escala estatal i internacional.

 

Terres de llengua i cultura catalanes

Generalitat de Catalunya. Doctorats
Data d’actualització: 01/06/2018. Abast: Catalunya, 2012-2017. Font: Generalitat de Catalunya.

 

Estat espanyol

Ministerio de Educación y Formación Profesional. Estadística de tesis doctorales
Data d’actualització: 31/10/2018. Abast: Espanya, 2008-2017. Font: Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

Observatori de la Recerca (OR-IEC). Tesis doctorals, per universitats, àrees científiques i estudis
Data d’actualització: 23/07/2013. Abast: Estat espanyol, 1999-2011. Font: Instituto Nacional de Estadística (INE). Més informació [+]

Observatori de la Recerca (OR-IEC). Tesis doctorals, per universitats, àmbits ISCED i estudis
Data d’actualització: 26/09/2016. Abast: Estat espanyol, 2012-2014. Font: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD). Més informació [+] 

Observatorio Español de I+D+I (ICONO). Tesis doctorales aprobadas por área de conocimiento
Data d’actualització: 29/01/2018. Abast: Estat espanyol, 2009-2016. Font: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD).

Observatorio IUNE. Tesis defendidas por universidad
Data d’actualització: 01/07/2018. Abast: Estat espanyol, 2007-2016. Font: Instituto Nacional de Estadística (INE), Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD).

 

Internacional

Eurostat. Graduates by education level, programme orientation, sex and field of education
Data d’actualització: 15/08/2018. Abast: Internacional, 2005-2016. Font: Eurostat.

Observatori de la Recerca (OR-IEC). Tesis doctorals
Data d’actualització: 03/10/2016. Abast: Internacional, 2000-2014. Font: Eurostat. Més informació [+]