INEA l’apartat de Tesis del portal MERIDIÀ s’ha actualitzat l’informe provinent de l’Instituto Nacional de Estadística (INE) amb les dades dels cursos 2006-2007 i 2007-2008. L’informe de MERIDIÀ conté el nombre i el percentatge de contribució estatal per cursos acadèmics de les tesis doctorals desagregades per àrees científiques i estudis.

La font d’informació és la Estadística de enseñanza universitaria, elaborada cada any per l’INE a partir de les dades subministrades per les mateixes universitats.

En el període 1999-2008, els territoris de llengua i cultura catalanes han registrat una mitjana anual de 2.032 nous doctors (l’any 2008, els mateixos territoris han comptabilitzat 39.652 investigadors en equivalència a jornada completa). Així, les nostres universitats han suposat un 28,7% de la producció estatal de tesis doctorals:

  • Catalunya (11.309 tesis, 17,7%),
  • País Valencià (6.630 tesis, 10,4%)
  • Illes Balears (353 tesis, 0,6%).

Per grans àrees científiques, Catalunya obté un percentatge estatal superior a la mitjana en Ciències experimentals i de la salut (18,7%) i en Enginyeria i Tecnologia (19,7%), mentre que el País Valencià i les Illes Balears ho fan, respectivament, en Enginyeria i Tecnologia (14,3%) i Ciències socials i jurídiques (0,7%).

En els quatre territoris analitzats, l’àrea predominant és la de Ciències experimentals i de la salut, seguida de Ciències socials i jurídiques i Enginyeria i Tecnologia. Per la seva banda, els estudis amb major nombre de tesis doctorals són Medicina, Ciències biològiques, Ciències Químiques, Ciències econòmiques i empresarials, Ciències físiques i Dret.