Dades - Publicacions

La informació sobre publicacions s’organitza en informes estadístics dinàmics publicats per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC) i d’altres entitats especialitzades.

L’abast cronològic de les dades comença l’any 2000 (en certs informes, pot arribar fins a l’any 1996). L’àmbit geogràfic s’ocupa de tota activitat d’R+D+I desenvolupada a Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears i Andorra, i, alhora, s’estableixen comparacions a escala internacional.

 

Terres de llengua i cultura catalanes

Observatori de la Recerca (OR-IEC). Revistes científiques, culturals i humanístiques, per entitats editores i àmbits dels Reports
Data d’actualització: 28/07/2015. Abast: Catalunya, Illes Balears, País Valencià i Andorra, 2015. Font: Diverses fonts d’informació especialitzada. Més informació [+]

Research Group on Bibliometrics (BAC). NCR Catalunya 1995-2009. Evolució de la producció científica de Catalunya en els últims quize anys
Data d’actualització: 01/10/2013. Abast: Catalunya, 1995-2009. Font: National Citation Report for Spain (NCR) i National Science Indicators (NSI) (Thomson Reuters).

 

Estat espanyol

Observatorio Español de I+D+I (ICONO). Producció científica Web of Science (WoS)
Data d’actualització: 13/07/2017. Abast: Estat espanyol, 2006-2015. Font: Web of Science (Clarivate Analytics).

Observatorio Español de I+D+I (ICONO). Producció científica Scopus
Data d’actualització: 13/07/2017. Abast: Estat espanyol, 2006-2015. Font: Scopus (Elsevier).

Observatorio IUNE. Citas recibidas por las universidades
Data d’actualització: 01/07/2018. Abast: Estat espanyol, 2007-2016. Font: Web of Science (Clarivate Analytics).

Observatorio IUNE. Documentos en colaboración internacional
Data d’actualització: 01/07/2018. Abast: Estat espanyol, 2007-2016. Font: Web of Science (Clarivate Analytics).

Observatorio IUNE. Porcentaje de publicaciones en las 3 primeras revistas de cada una de las áreas científicas
Data d’actualització: 01/07/2018. Abast: Estat espanyol, 2007-2016. Font: Web of Science (Clarivate Analytics).

Observatorio IUNE. Porcentajes de publicaciones en revistas del 1er cuartil
Data d’actualització: 01/07/2018. Abast: Estat espanyol, 2007-2016. Font: Web of Science (Clarivate Analytics).

Observatorio IUNE. Producción científica anual de las universidades
Data d’actualització: 01/07/2018. Abast: Estat espanyol, 2007-2016. Font: Web of Science (Clarivate Analytics).

 

Internacional

European Commission. Open Science Monitor
Data d’actualització: 01/01/2018. Abast: Internacional. Font: Diverses fonts d’informació especialitzada.

Observatori de la Recerca (OR-IEC). Producció científica Web of Science
Data d’actualització: 31/05/2016. Abast: Internacional, 1996-2015. Font: Web of Science (Thomson Reuters). Més informació [+]

Observatori de la Recerca (OR-IEC). Producció científica Web of Science per investigadors (EDP)
Data d’actualització: 31/05/2016. Abast: Internacional, 1996-2015. Font: Web of Science (Thomson Reuters). Més informació [+]