Dades - Patents

 

La informació sobre patents s’organitza en informes estadístics publicats per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC) i d’altres entitats especialitzades.

L’abast cronològic de les dades comença l’any 2000. L’àmbit geogràfic s’ocupa de tota activitat d’R+D+I desenvolupada a Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears, i, alhora, s’estableixen comparacions a escala estatal i internacional.

.

Terres de llengua i cultura catalanes

Observatori de la Recerca (OR-IEC). Patents sol·licitades a l’OEPM, per tipus d’entitats de recerca i codis CIP
Data d’actualització: 09/07/2014. Abast: Catalunya, Illes Balears i País Valencià, 2000-2011. Font: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Més informació [+]

Observatori de la Recerca (OR-IEC). Patents sol·licitades a l’OEPM, per tipus d’entitats de recerca i codis CCAE93
Data d’actualització: 09/07/2014. Abast: Catalunya, Illes Balears i País Valencià, 2000-2011. Font: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Més informació [+]

.

Estat espanyol

Observatorio Español de I+D+I (ICONO). Propiedad industrial
Data d’actualització: 27/10/2020. Abast: Estat espanyol, 2000-2019. Font: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Observatorio IUNE. Número de extensiones PCT
Data d’actualització: 27/10/2020. Abast: Estat espanyol, 2009-2018. Font: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Observatorio IUNE. Patentes nacionales
Data d’actualització: 27/10/2020. Abast: Estat espanyol, 2009-2018. Font: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). Estadísticas de propiedad industrial
Data d’actualització: 27/10/2020. Abast: Estat espanyol. Font: Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM).

.

Internacional

European Patent Office (EPO). Statistics
Data d’actualització: 27/10/2020. Abast: Internacional. Font: European Patent Office (EPO).

Eurostat. Science and technology. Intellectual propertry rights: Patents
Data d’actualització: 27/10/2020. Abast: Internacional. Font: Eurostat.

Observatori de la Recerca (OR-IEC). Patents sol·licitades a l’EPO
Data d’actualització: 04/07/2016. Abast: Internacional, 1996-2013. Font: Eurostat. Més informació [+]

Observatori de la Recerca (OR-IEC). Patents sol·licitades a l’EPO, per codis CIP
Data d’actualització: 17/05/2012. Abast: Internacional, 1996-2008. Font: Eurostat. Més informació [+]

Observatorio Español de I+D+I (ICONO). Solicitudes patentes EPO por cada millón de habitantes
Data d’actualització: 27/10/2020. Abast: Internacional, 2000-2017. Font: Eurostat.

World Intellectual Property Organization (WIPO). Intellectual Property Statistics
Data d’actualització: 27/10/2020. Abast: Internacional. Font: World Intellectual Property Organization (WIPO).