El Centre for Science and Technology Studies (CWTS), l’institut de recerca interdisciplinària de la Leiden University, ha publicat la nova versió del CWTS Leiden Ranking 2021, que inclou els indicadors bibliomètrics del període 2016-2019.

El rànquing ofereix indicadors sobre el rendiment científic de 1.225 universitats de 69 països a partir de la base de dades Web of Science (WoS) i des d’una perspectiva multidimensional.

En el marc d’una metodologia documentada, fiable i independent, els indicadors del rànquing es classifiquen en quatre grans categories (impacte científic, col·laboració, accés obert, i gènere) i es poden consultar de forma absoluta (per exemple, nombre de publicacions) o relativa (per exemple, percentatge de publicacions altament citades).

A partir de la selecció dels indicadors, el rànquing permet explorar els resultats des de tres punts de vista diferents. El tipus de visualització més coneguda és el llistat, en què les universitats es classifiquen d’acord amb un indicador seleccionat, per períodes, camps de recerca i regions o països. Ara bé, també s’ofereixen visualitzacions en forma de diagrames de dispersió i de mapes.

El CWTS Leiden Ranking 2021 facilita la consulta el perfil detallat de cada universitat. Així, hi consta la informació de les tretze universitats públiques de Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. L’Estat espanyol està representat per un total de 42 universitats. Els països amb un nombre més gran d’universitats són la Xina (221), els Estats Units d’Amèrica (200) i el Regne Unit (61).

Finalment, cal tenir en compte que les universitats són institucions complexes i que presenten una gran diversitat de formes, contextos i missions. Per tant, el rendiment universitari no es pot representar amb un únic indicador i el CWTS defensa els principis per un ús responsable dels rànquings universitaris.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del CWTS Leiden Ranking 2021, així com altres entrades sobre bibliometria publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).