El Centre for Science and Technology Studies (CWTS), l’institut de recerca interdisciplinària de la Leiden University, ha publicat la nova versió del CWTS Leiden Ranking 2019, que inclou els indicadors del període 2014-2017. Com a novetat, aquesta versió del rànquing bibliomètric incorpora indicadors d’accés obert i gènere.

El rànquing ofereix indicadors bibliomètrics sobre el rendiment científic de 963 universitats a partir de la base de dades Web of Science (WoS) i des d’una perspectiva multidimensional. Les universitats són institucions complexes i que presenten una gran diversitat de formes, contextos i missions. Per tant, el rendiment universitari no es pot representar amb un únic indicador i el CWTS defensa els principis per un ús responsable dels rànquings universitaris.

El CWTS Leiden Ranking 2019 permet seleccionar indicadors bibliomètrics avançats, generar resultats basats en aquests indicadors i explorar els resultats des de tres perspectives diferents. El tipus de visualització més coneguda és el llistat, en què les universitats es classifiquen d’acord amb un indicador seleccionat, per períodes, camps de recerca i regions o països. També s’ofereixen visualitzacions en forma de diagrames de dispersió i mapes.

Els indicadors del rànquing es classifiquen en quatre grans categories (impacte; col·laboració; accés obert; i gènere) i es poden consultar de forma absoluta (per exemple, nombre de publicacions) o relativa (percentatge de publicacions altament citades).

Respecte als nous indicadors d’accés obert i gènere, presenten algunes limitacions (per exemple, manca de precisió i de normalització per camps científics), però ofereixen informació rellevant. En aquesta línia, es posa de manifest el creixement de l’accés obert (sobretot a Europa) i l’existència de la disparitat de gènere en la recerca científica (Europa torna a ocupar una posició capdavantera en l’augment gradual de la proporció d’autores).

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del CWTS Leiden Ranking 2019.