2018 EU Industrial R&D Investment ScoreboardLa Comissió Europea ha publicat la nova versió del 2018 Industrial R&D Investment Scoreboard. Aquest quadre anual d’indicadors permet una anàlisi actualitzada i profunda de la inversió en R+D de les 2.500 empreses capdavanteres a escala mundial. L’objectiu és entendre la posició de les empreses europees en el panorama global. A més, s’hi poden consultar indicadors financers, d’ocupació i de patents.

La distribució per grans àrees geogràfiques de les 2.500 empreses és la següent: els Estats Units d’Amèrica (778 empreses); la Unió Europea (577); la Xina (438); el Japó (339); i, finalment, la resta de països (368). També cal remarcar la concentració elevada de la inversió en R+D, considerant que les 100 empreses capdavanteres concentren un 53% de l’esforç total.

L’any 2017, la despesa global de les 2.500 empreses ha arribat als 736.400 milions d’euros, xifra que representa un 90% de la inversió empresarial mundial en R+D. Per grans àrees geogràfiques, la distribució percentual de la inversió és: els Estats Units d’Amèrica (37 %); la Unió Europea (27 %); el Japó (14 %); la Xina (10 %); i, per últim, la resta de països (12 %). D’altra banda, el quadre d’indicadors també mostra una especialització sectorial diferenciada a les grans àrees geogràfiques.

Les empreses europees han augmentat la inversió en activitats d’R+D per vuitè any consecutiu. Així, el creixement de la Unió Europea de l’any 2017 ha sigut d’un 5,5 %, impulsat principalment pels sectors automobilístic, de salut i tecnològic. Ara bé, l’augment de les companyies europees ha estat superat pels Estats Units d’Amèrica (9 %) i la Xina (20 %).

Finalment, el quadre d’indicadors també conté una classificació de les 1.000 empreses capdavanteres a escala europea en inversió en R+D, on només 20 corresponen a l’Estat espanyol.

Per a més informació, podeu consultar el text complet del 2018 Industrial R&D Investment Scoreboard.