Amb l’objectiu de donar suport a l’avaluació, diagnòstic i millora del sistema espanyol d’ensenyament superior i l’activitat del professorat universitari, el Ministerio de Educación ha publicat el Programa de Estudios y Análisis 2011. El programa s’adreça a les universitats, entitats i centres de recerca públics espanyols, i està finançat per  la Dirección General de Política Universitaria.

La iniciativa es concreta en dues modalitats, els treballs d’anàlisi (A) i les propostes d’estudi sobre temes específics (E), i  s’emmarca en tres eixos estratègics:

  1. Aspectes estructurals i organitzatius del sistema universitari espanyol.
  2. Nous avenços i determinació d’impacte en les missions universitàries.
  3. Relació de la universitat amb l’entorn i la seva internacionalització.

El termini de presentació de les sol·licituds és el 22 de setembre del 2011, i cal tramitar-les a través de la Sede Electrónica del Ministerio.

Per una descripció detallada del programa, podeu accedir a la convocatòria publicada l’1 de setembre del 2011 al Boletín Oficial del Estado (BOE).També podeu ampliar la informació a l’entrada publicada el 30 de març del 2010, al Blog de l’OR-IEC.