La Fundación Cotec para la Innovacion ha publicat l’estudi anual Informe Cotec 2021, que analitza des del 1996 la situació de l’R+D+I a l’Estat espanyol, a través dels principals indicadors estatals, autonòmics i internacionals. Cotec és una organització privada sense ànim de lucre que promou la innovació com a motor de desenvolupament econòmic i social. Aquesta edició adquireix per primera vegada caràcter monogràfic i repassa més de quaranta problemes provocats o agreujats per la pandèmia de la COVID-19, així com la resposta que s’ha trobat en la innovació.

L’informe posa de manifest que la inversió en R+D augmenta per cinquè any consecutiu l’any 2019, arribant a l’1,25 % del PIB. No obstant, aquesta xifra és molt inferior a l’1,40 % assolit l’any 2010. Tot i que la tendència és positiva, els nivells d’inversió en R+D d’Espanya estan molt allunyats de la mitjana dels països de la Unió Europea (UE).

L’any 2019, la inversió total en R+D a Espanya assoleix els 15.572 milions d’euros (M€), la qual cosa suposa un 4,2 % de pujada, però es redueix el ritme de creixement d’aquesta inversió. A més es manté una bretxa important amb Europa en R+D. En comparació amb la resta de països de la UE, en el període 2009-2019, Espanya acumula un augment del 6,4 %, percentatge inferior al creixement de quatre grans economies europees: Alemanya (39,8 %), el Regne Unit (26,1 %), Itàlia (21,9 %) i França (13,6 %). Així mateix destaca la inversió en R+D dels països asiàtics, amb la Xina capdavantera.

L’R+D+I és una de les partides amb una taxa d’execució pressupostària més baixa de totes les polítiques del sector públic estatal amb un 52,1 % (superada per comerç, turisme i pimes, amb un 58,4 %). De fet, tota la resta de partides pressupostàries han superat el 70 % d’execució l’any 2020. L’any 2020 la inversió de la Política 46 (R+D+I) augmenta en 38 M€ respecte l’any anterior. Es tracta del tercer increment consecutiu tot i que és menor que el del 2018 (251 M€) i 2019 (353 M€).

Tant el sector públic com el privat contribueixen al creixement de la inversió en R+D. Es destaca l’aposta creixent del sector privat, que registra màxims històrics d’inversió de 8.783 M€. Aquesta xifra representa un 8,5 % més que fa una dècada, però ho fa amb 2.500 empreses menys (un 18 % menys). La reducció del nombre d’empreses es concentra en les pimes. El nombre total d’empreses que fan R+D a Espanya l’any 2019 és de 11.096 mentre que l’any 2009 eren 13.603.

El 2019, les comunitats autònomes que superen els nivells d’inversió en R+D de fa una dècada són: Castella y Lleó (8,2 %); Catalunya (9,4 %); el País Valencià (12,8 %); Galícia (7,4 %); les Illes Balears (21,6 %); Madrid (5,2 %); Múrcia (26,3 %); i el País Basc (9,4 %). D’altra banda, les 9 comunitats restants no han recuperat aquests nivells d’inversió.

Per a més informació, podeu consultar l’Informe Cotec 2021 al lloc web de Cotec.