CORDIS Datalab
El Community Research and Development Information Service (CORDIS) és la font principal de la Comissió Europea (CE) sobre els projectes finançats i els resultats obtinguts pels programes marc d’investigació i innovació de la Unió Europea (UE). En aquest sentit, CORDIS disposa d’un dipòsit digital estructurat amb totes les dades sobre els projectes europeus: fitxa informativa; participants; informes; resultats finals; i, per últim, enllaços a les publicacions en accés obert.

Com a novetat, ara s’ha presentat el servei CORDIS Datalab, que ofereix visualment la xarxa de col·laboracions dels projectes del programa Horizon 2020. En concret, es mostra on estan localitzades les organitzacions que hi participen i amb qui col·laboren.

CORDIS Datalab és una eina gràfica que es basa en les dades obertes sobre el programa Horizon 2020 publicades a l’EU Open Data Portal. Per a cada organització, hi consta el nom, l’adreça postal, el lloc web i el llistat de projectes (enllaçats amb la fitxa de CORDIS), a més de la xarxa de col·laboracions (només cal seleccionar una organització per veure les seves connexions en el mapa).

També s’ofereix una finestra de cerca per buscar les organitzacions, a més d’una visualització mitjançant un mapa de calor per reflectir la densitat de les organitzacions en el mapa.

Per a més informació, podeu consultar CORDIS Datalab, així com altres entrades sobre el programa Horizon 2020 publicades per l’Observatori de la Recerca (OR-IEC).