Avui la Secretaría de Estado de I+D+i ha obert dues de les principals convocatòries de l’any 2013 en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016): Proyectos I+D i «Retos Investigación»: Proyectos de I+D+I.

Entre les finalitats d’aquestes iniciatives, es pretén fomentar els projectes  dirigits per investigadors joves, amb trajectòries científiques prometedores. Ambdues convocatòries contenen novetats considerables:
a) Els projectes podran ser dirigits per un o dos investigadors principals.
b) El termini d’execució dels projectes serà de 3 anys però, si és necessari, es podrà sol·licitar una durada d’1, 2 o 4 anys.
c) Els ajuts podran ser en forma de subvenció o de subvenció amb bestreta reemborsable, finançada amb fons FEDER.

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant la seu electrònica de la Secretaría de Estado de I+D+i. En general, el termini de presentació anirà de l’11 al 29 de novembre de 2013 però pot variar segons l’àrea temàtica de gestió que s’esculli:
– Tecnologies de la Producció i les Comunicacions: des de l’11 al 26 de novembre de 2013.
– Humanitats i Ciències Socials: des del 12 al 27 de novembre de 2013.
– Medi Ambient i Recursos Naturals: des del 13 al 28 de novembre de 2013.
– Ciències de la Vida: des del 14 al 29 de novembre de 2013.

1) Proyectos I+D

La convocatòria pretén finançar projectes d’investigació experimentals o teòrics d’alta qualitat sense orientació temàtica predefinida per obtenir resultats que suposin un avenç significatiu del coneixement i tinguin un alt impacte. La quantitat màxima destinada serà de 115,5 milions d’euros, que poden ser augmentats amb 25 milions si es produeix una major disponibilitat de crèdit abans de la concessió dels ajuts.

2) «Retos Investigación»: Proyectos de I+D+I

L’objectiu és finançar projectes d’investigació experimentals o teòrics que contribueixin a resoldre qualsevol dels 8 grans reptes de l’Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación. A més, es considera que la investigació en humanitats i ciències socials té un caràcter transversal i, per tant, que formarà part essencial en la cerca de solucions als reptes. De la mateixa manera, també es tindran en consideració les tecnologies facilitadores essencials: fotònica, microelectrònica, nanoelectrònica, nanotecnologia, materials avançats, biotecnologia i tecnologies de la informació i de les comunicacions. El pressupost màxim és de 266,8 milions d’euros, ampliables fins a 30 milions més en cas que es produeixi un augment del crèdit disponible.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Secretaría de Estado de I+D+i, així com altres entrades sobre el tema publicades en aquest Blog.