Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICINN) En el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2017-2020), el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICINN) ha obert les convocatòries de Proyectos de I+D de Generación de Conocimiento (2018) i de Proyectos I+D+I «Retos Investigación» (2018).

El pressupost global de les dues convocatòries és de 393,698 milions d’euros (258,698 milions en subvencions i 135 en bestretes reemborsables). Els ajuts es poden destinar a finançar les despeses de personal, petit equipament, materials i altres despeses relacionades amb els objectius del projecte.

Els beneficiaris poden ser entitats públiques o privades sense afany de lucre amb capacitat i competència demostrada per realitzar projectes d’R+D que suposin un avanç significatiu del coneixement. El període d’execució dels projectes d’investigació serà de 3 o 4 anys i, excepcionalment, de 2 anys.

1) Proyectos de I+D de Generación de Conocimiento (2018)

La convocatòria finança l’execució de projectes d’R+D sense una orientació temàtica predefinida. Les actuacions poden ser dutes a terme de forma individual o coordinada. El pressupost màxim és de 125,5 milions d’euros (80,5 milions en subvencions i 45 milions en bestretes reemborsables).

2) Proyectos I+D+I «Retos Investigación» (2018)

L’objectiu és finançar projectes d’investigació dirigits a resoldre problemes vinculats als 8 grans reptes de l’Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (2013-2020): Salut, canvi demogràfic i benestar; Bioeconomia; Energia segura, eficient i neta; Transport sostenible, intel·ligent, connectat i integrat; Canvi climàtic i ús de recursos naturals i matèries primeres; Ciències socials i humanitats i ciència amb i per a la societat; Economia, societat i cultura digitals; i, finalment, Seguretat, protecció i defensa. El pressupost màxim és de 268,198 milions d’euros (178,198 milions en subvencions i 90 en bestretes reemborsables).

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant la Seu Electrònica del MICINN. Els terminis de presentació varia segons l’àrea temàtica de gestió que s’esculli:
Ciències socials i humanitats: fins al 2 d’octubre de 2018.
Ciències de la vida: fins al 3 d’octubre de 2018.
Ciències matemàtiques, físiques, químiques i enginyeries: fins al 4 d’octubre de 2018.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del MICINN.