Unió Europea (UE)La Comissió Europea (CE) ofereix una gran diversitat de programes i iniciatives per impulsar les activitats d’R+D+I, mes enllà del programa Horizon 2020. Ara, s’han obert 6 convocatòries amb 12 temes de recerca i innovació, dotades amb un pressupost total de 37,69 milions d’euros.

A continuació, es detallen els programes i iniciatives amb convocatòries i temes oberts, conjuntament amb els pressupostos i els terminis per presentar les sol·licituds.

1. European Statistics Programme
Aquest programa disposa d’un pressupost de 47,4 milions d’euros per al bienni 2017-2018
a) Convocatòria: Economic Governance (2018)
– 1 tema obert. Pressupost: 800.000 euros. Termini: 15/05/2018

2. Justice Programme (2014-2020)
El pressupost d’aquest programa per al període 2014-2020 és de 378 milions d’euros.
a) Convocatòria: Action grants (2018)
– 1 tema. Pressupost: 1,24 milions d’euros. Termini: 07/06/2018
– 1 tema. Pressupost: 2,9 milions d’euros. Termini: 19/06/2018

3. Pilot Projects and Preparatory Actions
S’ofereix suport a noves iniciatives que podrien esdevenir programes de finançament permanents de la Unió Europea (UE).
a) Convocatòria: Pilot projects in the públic health sector (2018)
– 2 temes. Pressupost: 2,25 milions d’euros. Termini: 15/05/2018

4. Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020)
Aquest programa defensa els drets i llibertats dels ciutadans, amb un pressupost de 439,5 milions d’euros (2014-2020).
a) Convocatòria: Action grants (2018)
– 1 tema. Pressupost: 1,5 milions d’euros. Termini: 26/04/2018
– 1 tema. Pressupost: 4 milions d’euros. Termini: 31/05/2018
– 1 tema. Pressupost: 3,7 milions d’euros. Termini: 19/06/2018
– 1 tema. Pressupost: 13,3 milions d’euros. Termini: 13/11/2018

5. Union Civil Protection Mechanism
La finalitat d’aquesta iniciativa és donar suport i complementar l’activitat dels Estats membres en matèria de prevenció de riscos, preparació i resposta a les catàstrofes naturals o provocades per l’home.
a) Convocatòria: Union Civil Protection Mechanism Exercises (2018)
– 1 tema. Pressupost: 3,8 milions d’euros. Termini: 15/05/2018
b) Convocatòria: Prevention and preparedness in civil protection and marine pollution (2018)
– 2 temes. Pressupost: 4,2 milions d’euros. Termini: 25/04/2018

Per a més informació, podeu consultar el Participant Portal de la Comissió Europea.