En el marc del programa Horizon 2020, les Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) donen suport als investigadors en totes les etapes de la seva carrera, independentment de la seva edat, nacionalitat o disciplina científica. En aquest àmbit, es dona suport a la formació innovadora per al desenvolupament professional i a la mobilitat transnacional, intersectorial i interdisciplinària.

Les MSCA han obert dues convocatòries per a l’any 2019 amb un pressupost global de 384,5 milions d’euros:

1) Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) – Individual Fellowships (MSCA-IF-2019)

L’objectiu d’aquesta convocatòria és augmentar el potencial creatiu i innovador dels investigadors experimentats de qualsevol nacionalitat que vulguin diversificar les seves competències mitjançant la formació avançada i la mobilitat internacional i intersectorial.

Aquestes beques individuals per dos anys donen suport especialment al retorn i la reintegració dels investigadors europeus de fora d’Europa i dels que hi han treballat anteriorment, així com dels investigadors desplaçats per conflictes de fora de la Unió Europea (UE). També promou la represa de la carrera dels investigadors individuals que mostren un gran potencial. Els investigadors individuals presenten les propostes en col·laboració amb les organitzacions d’acollida.

El pressupost total d’aquesta convocatòria és de 294,5 milions d’euros. El termini de presentació finalitzarà el dia 11 de setembre de 2019.

2) Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) – Co-funding of regional, national and international programmes (MSCA-COFUND-2019)

Aquesta convocatòria proporciona suport financer addicional als programes regionals, nacionals i internacionals de formació i desenvolupament professional en l’àmbit de la recerca. Així, es fomenta l’excel·lència en els programes de formació, desenvolupament i  mobilitat d’investigadors de qualsevol àmbit de la investigació.

Les institucions beneficiàries poden ser administracions públiques, agències de finançament, universitats, organitzacions de recerca i empreses, que gestionin programes de beques individuals per a investigadors amb experiència (Fellowship programmes), així com programes de doctorat per a investigadors en fase inicial (Doctoral programmes).

El pressupost global d’aquesta convocatòria és de 90 milions d’euros. El termini de presentació finalitzarà el 26 de setembre de 2019.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de les MSCA, així com el Funding & Tenders Portal de la Comissió Europea (CE).