La Comissió Europea (CE) ha obert, en el marc del programa Horizon 2020, les següents convocatòries del programa Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) per a l’any 2018:

1. Marie Skłodowska-Curie Actions Co-funding of regional, national and international programmes (MSCA COFUND 2018)

El programa Marie Curie COFUND té l’objectiu de fomentar programes regionals, nacionals i internacionals que fomentin l’excel·lència en la formació en recerca, la mobilitat i el desenvolupament professional. La convocatòria 2018 inclou dos tipus d’acció:

MSCA-COFUND-FP Fellowship programmes
Programa que finança beques de formació individual i professional per a investigadors experimentats. El pressupost és de 50 milions d’euros.
MSCA-COFUND-DP Doctoral programmes
Programes de doctorat que s’ocupen del desenvolupament i l’ampliació de les competències de recerca dels investigadors en etapes primerenques. El pressupost és de 30 milions d’euros.

El termini de presentació de sol·licituds per a les dues modalitats és el 27 de setembre de 2018.

En aquest context, cal dir que Catalunya ha aconseguit 27 projectes europeus COFUND des del 2007, fet que la converteix amb el país d’Europa amb més ajuts d’aquest tipus. Això representa que prop de 1.000 investigadors més desenvolupin la seva carrera en una entitat del nostre país o realitzin una estada de recerca en entitats d’arreu del món. També, permet alinear les polítiques catalanes d’atracció de talent i carrera investigadora a nivell europeu i ampliar la base científica i tecnològica de Catalunya.

A més, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) lidera la convocatòria 2017, amb l’obtenció, per tercera vegada, d’un projecte COFUND, amb la millor puntuació de tota la convocatòria europea. En aquest sentit, es destinaran 8 milions d’euros per a  millorar les condicions del personal investigador postdoctoral dels ajuts del programa Beatriu de Pinós.

2. Marie Skłodowska-Curie Actions Widening  Fellowships (H2020-WF-2018-2020)

Aquestes beques proporcionen suport específic als investigadors per dur a terme la seva beca en un país en expansió, amb l’objectiu de potenciar la difusió de l’excel·lència. Aquesta convocatòria inclou quatre tipus d’acció:

– WF-01-2018 – MSCA-IF-EF-CAR Career Restart panel (pressupost de 5 milions d’euros)
– WF-01-2018 – MSCA-IF-EF-RI Reintegration panel
– WF-01-2018 – MSCA-IF-EF-SE Society and Enterprise panel
– WF-01-2018 – MSCA-IF-EF-ST Standard European Fellowships

El termini de presentació de sol·licituds és el 12 de setembre de 2018

3. Marie Curie Actions Individual Fellowships (MSCA IF 2018)

Les Individual Fellowships (IF) són beques dirigides a investigadors experimentats que volen donar un impuls a la seva carrera fent una estada a l’estranger. Aquesta convocatòria inclou cinc tipus d’acció.

– MSCA-IF-2018 – MSCA-IF-GF- Global Fellowships (pressupost de 45 milions d’euros)
– MSCA-IF-2018 – MSCA-IF-EF-CAR Career Restart panel (220 milions d’euros)
– MSCA-IF-2018 – MSCA-IF-EF-RI Reintegration panel
– MSCA-IF-2018 – MSCA-IF-EF-ST Standard European Fellowships
– MSCA-IF-2018 – MSCA-IF-EF-SE Society and Enterprise panel (8 milions d’euros)

El termini de presentació de sol·licituds és el 12 de setembre de 2018.

Les Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) donen suport als investigadors en totes les etapes de la seva carrera, independentment de l’edat i la nacionalitat. Les accions MSCA també recolzen la cooperació entre indústria i acadèmia, i promouen la formació innovadora per a millorar la ocupació i el desenvolupament professional. En total, el programa compta amb un pressupost total de 6.162 milions d’euros per al període 2014-2020.

Per a més informació, podeu consultar el Participant Portal de la CE, així com el lloc web de les Marie Skłodowska-Curie Actions.