La Comissió Europea mobilitza 123 milions d’euros (M€) del nou programa d’R+D+I Horizon Europe de la Unió Europea (UE), per a recerca urgent sobre les variants del coronavirus. Aquest primer finançament d’emergència s’afegeix a una sèrie d’accions de recerca i innovació finançades per la UE per combatre el coronavirus. Així mateix contribueix a l’acció global per prevenir, mitigar i respondre a l’impacte de les variants del coronavirus, en línia amb el nou pla europeu de preparació de la defensa (Incubadora HERA).

En aquest marc, la Comissió llança noves convocatòries que complementen les accions anteriors per desenvolupar tractaments i vacunes prometedors contra el SARS-CoV-2 i la COVID-19 mitjançant l’organització i la realització d’assaigs clínics. Es donarà suport al desenvolupament de cohorts i xarxes COVID-19 a gran escala més enllà de les fronteres europees, establint vincles amb iniciatives europees. També es reforçaran les infraestructures necessàries per compartir dades, experiència, recursos de recerca i serveis experts entre investigadors i organitzacions de recerca.

Els temes concrets són:

 1. Compartició oberta i justa de dades en suport a la preparació europea per al COVID-19 i altres malalties infeccioses
  Pressupost: 12 M€
 1. Serveis d’infraestructura de recerca per a respostes ràpides d’investigació a la COVID-19 i altres epidèmies de malalties infeccioses
  Pressupost: 21 M€
 1. Vacunes i assaigs clínics terapèutics per augmentar la prevenció i el tractament de la COVID-19
  Pressupost: 60 M€
 1. Cohorts unides contra les variants preocupants de la COVID-19
  Pressupost: 30 M€  

El termini de presentació de sol·licituds d’aquestes convocatòries és el 6 de maig de 2020. La documentació necessària s’ha de presentar a través del Funding and Tenders Portal de la Comissió Europea.

Per a més informació, podeu consultar la nota de premsa publicada pel Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya així com la notícia publicada per la Comissió Europea.