Horizon 2020

En el marc del programa Horizon 2020, la Comissió Europea (CE) ha obert 13 convocatòries sobre 71 temes de recerca i innovació. Aquestes convocatòries corresponen als pilars Excellent Science, Industrial Leadership i Societal Challenges. El pressupost global de les convocatòries obertes és de 1.346,253 milions d’euros (M€).

A continuació, es detallen les convocatòries i temes oberts, amb els pressupostos i els terminis corresponents per presentar les sol·licituds.

Excellent Science

Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) 

a) Marie Skłodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes (H2020-MSCA-COFUND-2020)
– 1 tema obert. Pressupost: 100 M€. Termini: 29/09/2020

b) Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (H2020-MSCA-IF-2020)
– 1 tema obert. Pressupost: 328 M€. Termini: 09/09/2020

c) Widening Fellowships (H2020-WF-2018-2020)
– 1 tema obert. Pressupost: 7 M€. Termini: 09/09/2020

European research infrastructures (including e-Infrastructures)

d) Protecting the infrastructure of Europe and the people in the European smart cities (H2020-SU-INFRA-2018-2019-2020)
– 1 tema obert. Pressupost: 15 M€. Termini: 27/08/2020

Future and Emerging Technologies (FET)

e) FET Proactive – Boosting emerging technologies (H2020-FETPROACT-2018-2020)
– 2 temes oberts. Pressupost: 74 M€. Termini: 02/07/2020

Industrial Leadership

Information and Communication Technologies

f) Advanced pilots towards the European Exascale Supercomputers (H2020-JTI-EuroHPC-2020-01)
– 1 tema obert. Pressupost: 6 M€. Termini: 28/07/2020
– 1 tema obert. Pressupost: 37 M€. Termini: 15/09/2020

Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing, and Biotechnology

g) Bio-based Industries Joint Undertaking: Call for proposals (H2020-BBI-JTI-2020)
– 16 temes oberts. Pressupost: 104,683 M€. Termini: 03/09/202

Innovation in SMEs

h) EIC Accelerator pilot –SME Instrument (H2020-EIC-SMEInst-2018-2020)
– 1 tema obert. Pressupost: 247,57 M€. Termini: 19/05/2020

Societal Challenges

Secure Societies

i) Security (H2020-SU-SEC-2018-2019-2020)
– 13 temes oberts. Pressupost: 161,2 M€. Termini: 27/08/2020

j) Digital Security (H2020-SU-DS-2018-2019-2020)
– 3 temes oberts. Pressupost: 68,8 M€. Termini: 27/08/2020

k) Artificial Intelligence and security: providing a balanced assessment of opportunities and challenges for Law Enforcement in Europe (H2020-SU-AI-2020)
– 3 temes oberts. Pressupost: 20 M€. Termini: 27/08/2020

Secure, Clean and Efficient Energy

l) Building a low-carbon, climate resilient future: secure, clean, and efficient energy (H2020-LC-SC3-2018-2019-2020)
– 10 temes oberts. Pressupost: 64 M€. Termini: 10/09/2020
– 10 temes oberts. Pressupost: 83 M€. Termini: 01/09/2020

Smart, Green and Integrated Transport

m) SESAR 2020 IR-VLD WAVE 3 (H2020-SESAR-2020-2)
– 7 temes oberts. Pressupost: 30 M€. Termini: 16/06/2020

Per a més informació, podeu consultar el Funding & Tenders Portal de la CE.