Horizon 2020

En el marc del programa Horizon 2020, la Comissió Europea (CE) ha obert 10 convocatòries sobre 81 temes de recerca i innovació. Aquestes convocatòries corresponen als pilars Excellent Science, Industrial Leadership i Social Challenges. El pressupost global de les convocatòries obertes és de 1.539,323 milions d’euros.

A continuació, es detallen les convocatòries i temes oberts, amb els pressupostos i els terminis corresponents per presentar les sol·licituds.

Excellent Science

a) Convocatòria: FET Open – Novel ideas for radically new technologies  (H2020-FETOPEN-2018-2020)
– 1 tema obert. Termini: 14/10/2020. Pressupost: 3 milions d’euros

b) Convocatòria: European Researchers’ Night (H2020-MSCA-NIGHT-2020)
– 1 tema obert. Termini: 09/01/2020. Pressupost: 8 milions d’euros

c) Convocatòria: Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Networks (MSCA-ITN-2020)
– 3 temes oberts. Termini: 14/01/2020. Pressupost: 530,123 milions d’euros

Industrial Leadership

d) Convocatòria: For a better innovation support to SMEs (H2020-INNOSUP-2018-2020)
– 1 tema obert. Termini: 15/01/2020. Pressupost: 4,5 milions d’euros

Societal Challenges

e) Convocatòria: Sustainable Food Security (H2020-SFS-2018-2020)
– 3 temes oberts. Termini: 22/01/2020. Pressupost: 40 milions d’euros
– 11 temes oberts. Terminis: (1r) 22/01/2020; (2n) 08/09/2020. Pressupost: 133 milions d’euros

f) Convocatòria: Blue Growth (H2020-BG-2018-2020)
– 1 tema obert. Termini: 22/01/2020. Pressupost: 18 milions d’euros
– 2 temes obertes. Terminis: (1r) 22/01/2020; (2n) 08/09/2020. Pressupost: 34 milions d’euros

g) Convocatòria: Food and Natural Resources (H2020-FNR-2020)
– 13 temes oberts. Termini: 22/01/2020. Pressupost: 106,7 milions d’euros.
– 5 temes oberts. Termini: (1r) 22/01/2020; (2n) 08/09/2020. Pressupost: 102 milions d’euros.

h) Convocatòria: Rural Renaissance (H2020-RUR-2018-2020)
– 5 temes oberts. Termini: 22/01/2020. Pressupost: 68 milions d’euros.
– 3 temes oberts. Termini: (1r) 22/01/2020; (2n) 08/09/2020. Pressupost: 20 milions d’euros.

i) Convocatòria: Mobility for Growth (H2020-MG-2018-2019-2020)
– 6 temes oberts. Terminis: (1r) 09/01/2020; (2n) 08/09/2020. Pressupost: 92 milions d’euros

j) Convocatòria: Building a low-carbon, climate resilient future: secure, clean and efficient energy (H2020-LC-SC3-2018-2019-2020)
– 6 temes oberts. Termini: 11/12/2019. Pressupost: 110 milions d’euros
– 9 temes oberts. Termini: 15/01/2020. Pressupost: 53 milions d’euros
– 9 temes oberts. Termini: 29/01/2020. Pressupost: 187 milions d’euros
– 2 temes oberts. Termini: 26/03/2020. Pressupost: 30 milions d’euros

Per a més informació, podeu consultar el Funding & Tenders Portal de la CE.