Horizon 2020

En el marc del programa Horizon 2020, la Comissió Europea (CE) ha obert 5 convocatòries sobre 138 temes de recerca i innovació. Aquestes convocatòries corresponen al pilar Societal Challenges, al programa Euratom, a la iniciativa conjunta SESAR i, finalment, a la col·laboració publicoprivada Bio-Based Industries. El pressupost global de les convocatòries obertes és de 423 milions d’euros.

A continuació, es detallen les convocatòries i temes oberts, amb els pressupostos i els terminis corresponents per presentar les sol·licituds.

Societal Challenges

a) Convocatòria: Building a low-carbon, climate resilient future: secure, clean and efficient energy (H2020-LC-SC3-2018-2019-2020)
– 7 temes oberts. Termini: 06/09/2019
– Pressupost: 56 milions d’euros

b) Convocatòria: Clean Sky (H2020-CS2-CFP10-2019-01)
– 62 temes oberts. Termini: 03/09/2019
– Pressupost: 59,45 milions d’euros

Euratom

c) Convocatòria: Nuclear Fission and Radiation Protection Research (NFRP-2019-2020)
– 17 temes oberts. Termini: 25/09/2019
– Pressupost: 133,9 milions d’euros

SESAR Joint Undertaking

d) Convocatòria: SESAR 2020 Exploratory Research 4 (ER4) (H2020-SESAR-2019-2)
– 31 temes oberts. Termini: 29/08/2019
– Pressupost: 38,65 milions d’euros

Bio-Based Industries – Public-Private Partnership

e) Convocatòria: Bio-Based Industries (H2020-BBI-JTI-2019)
– 21 temes oberts. Termini: 04/09/2019
– Pressupost: 135 milions d’euros

Per a més informació, podeu consultar el Funding & Tenders Portal de la CE.