Horizon 2020

En el marc del programa Horizon 2020, la Comissió Europea (CE) ha obert 4 convocatòries sobre 125 temes de recerca i innovació, que estan inclosos en el pilar Societal Challenges. El pressupost global de les convocatòries és de 447,75 milions d’euros. D’aquesta forma, ja està en funcionament el full de treball definitiu per al programa Horizon 2020, que inclou els exercicis pressupostaris 2018, 2019 i 2020, i representa una inversió d’uns 30.000 milions d’euros. La part més gran d’aquest finançament s’assigna sobre la base de convocatòries competitives obertes a investigadors, empreses i altres organitzacions interessades.

A continuació, es detallen les convocatòries i temes oberts, amb els pressupostos i els terminis corresponents per presentar les sol·licituds.

a) Convocatòria: Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (FCH2 JU 2018)
– 20 temes oberts. Termini: 24/04/2018
– Pressupost: 73,2 milions d’euros

b) Convocatòria: Shift2Rail Joint Undertaking (S2R JU 2018)
– 18 temes oberts. Termini: 24/04/2018
– Pressupost: 78,73 milions d’euros

c) Convocatòria: Innovative Medicines Initiative (IMI 2) (2017, call 13)
– 15 temes oberts. Termini: (1r) 28/02/2018 i (2n) 06/09/2018
– Pressupost: 223,05 milions d’euros

d) Convocatòria: Clean Sky 2 (2017-02)
– 72 temes oberts. Termini: 27/02/2018
– Pressupost: 72,77 milions d’euros

Per a més informació podeu consultar el Participant Portal de la CE.