Horizon 2020

En el marc del programa Horizon 2020, la Comissió Europea (CE) ha obert 5 convocatòries sobre 25 temes de recerca i innovació. Aquestes convocatòries corresponen als pilars Excellent ScienceSocietal Challenges i, per últim, Science with and for Society. El pressupost global de les convocatòries és de 294 milions d’euros.

A continuació, es detallen les convocatòries i temes oberts, amb els pressupostos i els terminis corresponents per presentar les sol·licituds.

Pilar: Excellent Science

a) Convocatòria: Marie Marie Skłodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (H2020-MSCA-RISE-2019)
– 1 tema obert. Termini: 02/04/2019
– Pressupost: 80 milions d’euros

Pilar: Societal Challenges

b) Convocatòria: Building a low-carbon, climate resilient future: Green vehicles (H2020-LC-GV-2018-2019-2020)
– 3 temes oberts. Termini: 25/04/2019
– Pressupost: 78 milions d’euros

c) Convocatòria: Digitising and transforming European industry and services: automated road transport (H2020-DT-ART-2018-2019-2020)
– 2 temes oberts. Termini: 25/04/2019
– Pressupost: 38 milions d’euros

d) Convocatòria: Mobility and Growth (H2020-MG-2018-2019-2020)
– 6 temes oberts. Termini: 25/04/2019
– Pressupost: 46 milions d’euros

Pilar: Science with and for Society

e) Convocatòria: Science with and for Society (H2020-SWAFS-2018-2020)
– 13 temes oberts. Termini: 02/04/2019
– Pressupost: 52 milions d’euros

Per a més informació podeu consultar el nou Funding & Tenders Portal de la CE.