Horizon 2020

En el marc del programa Horizon 2020, la Comissió Europea (CE) ha obert 13 convocatòries sobre 109 temes de recerca i innovació. Aquestes convocatòries corresponen als pilars Excellent ScienceSocietal ChallengesIndustrial Leadership, a més de la iniciativa tecnològica conjunta Clean Sky 2. El pressupost global de les convocatòries és de 859,8 milions d’euros.

A continuació, es detallen les convocatòries i temes oberts, amb els pressupostos i els terminis corresponents per presentar les sol·licituds.

Pilar: Excellent Science

a) Convocatòria: Support to policy and international cooperation (INFRASUPP-2018-2019)
– 1 tema obert. Termini: 20/03/2019
– Pressupost: 27 milions d’euros

b) Convocatòria: Implementing the European Open Science Cloud (H2020-INFRAEOSC-2018-2020)
– 1 tema obert. Termini: 20/03/2019
– Pressupost: 2 milions d’euros

c) Convocatòria: Development and long-term sustainability of new Pan-European Research Infrastructures (H2020-INFRADEV-2018-2020)
– 2 temes oberts. Termini: 20/03/2019
– Pressupost: 64 milions d’euros

d) Convocatòria: Demonstrating the role of research infrastructures in the translation of open science into open innovation (H2020-INFRAINNOV-2019-2020)
– 1 tema obert. Termini: 20/03/2019
– Pressupost: 1,5 milions d’euros

e) Convocatòria: Integrating and opening research infrastructures of European interest (H2020-INFRAIA-2018-2020)
– 1 tema obert. Termini: 20/03/2019
– Pressupost: 110 milions d’euros

Pilar: Societal Challenges

f) Convocatòria: Migration (H2020-SC6-MIGRATION-2018-2019-2020)
– 4 temes oberts. Termini: 14/03/2019
– Pressupost: 35 milions d’euros

g) Convocatòria: Greening the economy in line with the Sustainable Development Goals (SDGS) (H2020-SC5-2018-2019-2020)
– 8 temes oberts. Terminis: (1r) 19/02/2019; (2n) 04/09/2019
– 4 temes oberts. Termini: 19/02/2019
– 1 tema obert. Termini: 04/09/2019
– Pressupost: 256,1 milions d’euros

h) Convocatòria: Socioeconmic and cultural transformations in the context of the fourth industrial revolution (H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020)
– 9 temes oberts. Termini: 14/03/2019
– Pressupost: 65 milions d’euros

i) Convocatòria: Governance for the future (H2020-SC6-GOVERNANCE-2018-2019-2020)
– 11 temes oberts. Termini: 14/03/2019
– Pressupost: 58,25 milions d’euros

j) Convocatòria: Building a low-carbon, climate resilient future: Secure, clean adn efficient energy (H2020-LC-SC3-2018-2019-2020)
– 4 temes oberts. Termini: 27/08/2019
– Pressupost: 33 milions d’euros

k) Convocatòria: Building a low-carbon, climate resilient future: Climate action in support of the Paris Agreement (H2020-LC-CLA-2018-2019-2020)
– 4 temes oberts. Terminis: (1r) 19/02/2019; (2n) 04/09/2019
– 2 temes oberts. Termini: 19/02/2019
– Pressupost: 116 milions d’euros

Pilar: Industrial Leadership

l) Convocatòria: For a better innovation support to SMEs (H2020-INNOSUP-2018-2020)
– 1 tema obert. Terminis: (1r) 03/04/2019; (2n) 12/09/2019
– Pressupost: 22,85 milions d’euros

Joint Technology Initiatives (JTIs)

m) Convocatòria: Clean Sky 2: Call for proposals 09 (H2020-CS2-CFP09-2018-02)
– 55 temes oberts. Termini: 06/02/2019
– Pressupost: 69,1 milions d’euros

Per a més informació podeu consultar el Participant Portal, així com el nou Funding & Tenders Portal de la CE.