Horizon 2020

En el marc del programa Horizon 2020, la Comissió Europea (CE) ha obert 7 convocatòries sobre 26 temes de recerca i innovació. Aquestes convocatòries corresponen als pilars Excellent ScienceSocietal Challenges, Industrial Leadership i, per últim, Spreading excellence and widening participation. El pressupost global de les convocatòries és de 923 milions d’euros.

A continuació, es detallen les convocatòries i temes oberts, amb els pressupostos i els terminis corresponents per presentar les sol·licituds.

Pilar: Excellent Science

a) Convocatòria: Implementing the European Open Science Cloud (2018)
– 1 tema obert. Termini: 21/11/2018
– Pressupost: 30 milions d’euros

Pilar: Societal Challenges

b) Convocatòria: Digital transformation in health and care (2018)
– 1 tema obert. Termini: 14/11/2018
– Pressupost: 22 milions d’euros

c) Convocatòria: Trusted digital solutions and cybersecurity in health and care (2018)
– 1 tema obert. Termini: 14/11/2018
– Pressupost: 60 milions d’euros

d) Convocatòria: Better health and care, economic growth and sustainable health systems (2018)
– 15 temes oberts. Terminis: 02/10/2018 i 16/04/2019
– Pressupost: 565 milions d’euros

Pilar: Industrial Leadership

e) Convocatòria: Information and communication technologies (2018)
– 4 temes oberts. Termini: 14/11/2018
– Pressupost: 152 milions d’euros

f) Convocatòria: Digitising and transforming European industry and services: digital innovation hubs and platforms (2018)
– 3 temes oberts. Termini: 14/11/2018
– Pressupost: 64 milions d’euros

Pilar: Spreading excellence and widening participation

g) Convocatòria: Widespread (2018)
– 1 tema obert. Termini: 15/11/2018
– Pressupost: 30 milions d’euros

Per a més informació podeu consultar el Participant Portal de la CE.