Horizon 2020

En el marc del programa Horizon 2020, la Comissió Europea (CE) ha obert 14 convocatòries sobre 102 temes de recerca i innovació. Aquestes convocatòries corresponen als pilars Excellent ScienceSocietal Challenges i, per últim, Industrial Leadership. El pressupost global de les convocatòries és de 1.759,46 milions d’euros.

A continuació, es detallen les convocatòries i temes oberts, amb els pressupostos i els terminis corresponents per presentar les sol·licituds.

Pilar: Excellent Science

a) Convocatòria: Development and long-term sustainability of new pan-European research infrastructures (H2020-INFRADEV-2018-2020)
– 1 tema obert. Termini: 29/01/2019
– Pressupost: 20 milions d’euros

b) Convocatòria: Implementing the European Open Science Cloud (H2020-INFRAEOSC-2018-2020)
– 1 tema obert. Termini: 29/01/2019
– Pressupost: 28,5 milions d’euros

Pilar: Societal Challenges

c) Convocatòria: Blue growth (H2020-BG-2018-2020)
– 5 temes oberts. Termini: 23/01/2019
– 1 tema obert. Terminis: (1r) 23/01/2019; (2n) 04/09/2019
– Pressupost: 89 milions d’euros

d) Convocatòria: Digital transformation in health and care (H2020-SC1-DTH-2018-2020)
– 5 temes oberts. Termini: 24/04/2019
– Pressupost: 85,5 milions d’euros

e) Convocatòria: Rural renaissance (H2020-RUR-2018-2020)
– 9 temes oberts. Termini: 23/01/2019
– 2 temes oberts. Terminis: (1r) 23/01/2019; (2n) 04/09/2019
– Pressupost: 84,5 milions d’euros

f) Convocatòria: Sustainable food security (H2020-SFS-2018-2020)
– 9 temes oberts. Termini: 23/01/2019
– 10 temes oberts. Terminis: (1r) 23/01/2019; (2n) 04/09/2019
– Pressupost: 293,1 milions d’euros

Pilar: Industrial Leadership

g) Convocatòria: Digitising and transforming European industry and services: digital innovation hubs and platforms (H2020-DT-2018-2020)
– 3 temes oberts. Termini: 02/04/2019
– Pressupost: 76 milions d’euros

h) Convocatòria: EGNSS market uptake (H2020-SPACE-EGNSS-2019-2020)
– 4 temes oberts. Termini: 05/03/2019
– Pressupost: 20 milions d’euros

i) Convocatòria: For a better innovation support to SMEs (H2020-INNOSUP-2018-2020)
– 2 temes oberts. Termini: 17/01/2019
– Pressupost: 5,5 milions d’euros

j) Convocatòria: Foundations for tomorrow’s industry (H2020-NMBP-TO-IND-2018-2020)
– 2 temes oberts. Termini: 03/09/2019
– 4 temes oberts. Terminis: (1r) 22/01/2019; (2n) 03/09/2019
– Pressupost: 122,6 milions d’euros

k) Convocatòria: Industrial sustainability (H2020-NMBP-ST-IND-2018-2020)
– 3 temes oberts. Terminis: (1r) 22/01/2019; (2n) 03/09/2019
– 6 temes oberts. Termini: 21/02/2019
– Pressupost: 211,76 milions d’euros

l) Convocatòria: Information and communication technologies (H2020-ICT-2018-2020)
– 15 temes oberts. Termini: 28/03/2019
– Pressupost: 452 milions d’euros

m) Convocatòria: Space (H2020-SPACE-2018-2020)
– 12 temes oberts. Termini: 12/03/2019
– Pressupost: 83 milions d’euros

n) Convocatòria: Transforming European industry (H2020-NMBP-TR-IND-2018-2020)
– 3 temes oberts. Terminis: (1r) 22/01/2019; (2n) 03/09/2019
– 4 temes oberts. Termini: 21/02/2019
– 1 tema obert. Termini: 05/03/2019
– Pressupost: 188 milions d’euros

Per a més informació podeu consultar el Participant Portal, així com el nou Funding & Tenders Portal de la CE.