Horizon 2020

En el marc del programa Horizon 2020, la Comissió Europea (CE) ha obert 3 convocatòries sobre 23 temes de recerca i innovació. Aquestes convocatòries corresponen als pilars EuratomSocietal Challenges i , per últim, Spreading excellence and widening participation. El pressupost global de les convocatòries és de 275,3 milions d’euros.

A continuació, es detallen les convocatòries i temes oberts, amb els pressupostos i els terminis corresponents per presentar les sol·licituds.

Euratom

a) Convocatòria: Nuclear fission, fusion and radiation protection research (NFRP-2018)
– 11 temes oberts. Termini: 27/09/2018
– Pressupost: 68,8 milions d’euros

Societal Challenges

b) Convocatòria: Building a low-carbon, climate resilient future: secure, clean, and efficient energy (2018)
– 9 temes oberts. Termini: 06/09/2018 (7 temes) i 11/09/2018 (2 temes)
– Pressupost: 72 milions d’euros

Spreading excellence and widening participation

c) Covocatòria: Widespread (2018)
– 3 temes oberts. Termini: 15/11/2018
– Pressupost: 134,5 milions d’euros

Per a més informació podeu consultar el Participant Portal de la CE.