Horizon 2020

En el marc del programa Horizon 2020, la Comissió Europea (CE) ha obert 4 convocatòries sobre 92 temes de recerca i innovació. Aquestes convocatòries corresponen a tres iniciatives publicoprivades conjuntes (joint undertaking) que estan inclosos en els pilars Societal Challenges i Industrial Leadership. El pressupost global de les convocatòries és de 184 milions d’euros.

A continuació, es detallen les convocatòries i temes oberts, amb els pressupostos i els terminis corresponents per presentar les sol·licituds.

Clean Sky 2 Joint Undertaking (CLEAN SKY 2 JU)

a) Convocatòria: Call for Proposals 08 (2018)
– 68 temes oberts. Termini: 12/07/2018
– Pressupost: 70,6 milions d’euros

Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU)

b) Convocatòria: Call for Proposals (2018)
– 21 temes oberts. Termini: 06/09/2018
– Pressupost: 115 milions d’euros

Electronic Components and Systems for European Leadership Joint Undertaking (ECSEL JU)

c) Convocatòria: CSA for Lighthouse Initiative Industry 4.E (2018)
– 1 tema obert. Termini: 24/05/2018
– Pressupost: 0,5 milions d’euros

d) Convocatòria: CSA for Lighthouse Initiative Mobility.E (2018)
– 1 tema obert. Termini: 24/05/2018
– Pressupost: 0,5 milions d’euros

Per a més informació podeu consultar el Participant Portal de la CE.