Horizon 2020

En el marc del programa Horizon 2020, la Comissió Europea (CE) ha obert 17 convocatòries sobre 136 temes de recerca i innovació, que estan inclosos en els pilars Societal ChallengesIndustrial Leadership i Excellent Science. El pressupost global de les convocatòries és de 2.378,8 milions d’euros.

A continuació, es detallen les convocatòries i temes oberts, amb els pressupostos i els terminis corresponents per presentar les sol·licituds.

Societal Challenges

a) Convocatòria: Blue Growth
– 4 temes oberts. Termini: 13/02/2018
– 2 temes oberts: (1r) 13/02/2018 i (2n) 11/09/2018
– Pressupost: 77,5 milions d’euros

b) Convocatòria: Rural Renaissance
– 6 temes. Termini: 13/02/2018
– 5 temes. Termini: (1r) 13/02/2018 i (2n) 11/09/2018
– Pressupost: 102,426 milions d’euros

c) Convocatòria: Sustainable Food Security
– 12 temes oberts. Termini: (1r) 13/02/2018 i (2n) 11/09/2018
– 7 temes oberts. Termini: 13/02/2018
– Pressupost: 212,75 milions d’euros

d) Convocatòria: Digitising and Transforming European Industry and Services: Automated Road Transport (2018-2020)
– 2 temes oberts. Termini: 04/04/2018
– Pressupost: 15 milions d’euros

e) Convocatòria: Mobility for Growth (2018-2020)
– 9 temes oberts. Termini: 04/04/2018
– 9 temes oberts. Termini: (1r) 30/01/2018 i (2n) 19/09/2018
– Pressupost: 197,4 milions d’euros

f) Convocatòria: Building a Low-Carbon, Climate Resilient Future: Green Vehicle
– 2 temes oberts. Termini: 04/04/2018
– Pressupost: 56 milions d’euros

g)  Convocatòria: Building a Low-Carbon, Climate Resilient Future: Secure, Clean and Efficient Energy
– 6 temes oberts. Termini: 13/02/2018
– 1 tema obert. Termini: 31/01/2018
– 2 temes oberts. Termini: (1r) 31/01/2018 i (2n) 23/08/2018
– Pressupost: 213,5 milions d’euros

Industrial Leadership

h) Convocatòria: Transforming European Industry
– 5 temes oberts. Termini: 22/02/2018
– 2 temes oberts. Termini: (1r) 23/01/2018 i (2n) 28/06/2018
– 1 tema obert. Termini: 25/04/2018
– Pressupost: 162 milions d’euros

i) Convocatòria: Foundations for Tomorrow’s Industry
– 6 temes oberts. Termini: (1r) 23/01/2018 i (2n) 28/06/2018
– Pressupost: 149 milions d’euros

j) Convocatòria: Information and Communication Technologies
– 20 temes oberts. Termini: 17/04/2018
– 2 temes oberts: 31/01/2018
– Pressupost: 514 milions d’euros

k) Convocatòria: Industrial Sustainability
– 5 temes oberts. Termini: 22/02/2018
– 4 temes oberts. Termini: (1r) 23/01/2018 i (2n) 28/06/2018
– Pressupost: 211,5 milions d’euros

l) Convocatòria: Digitising and Transforming European Industry and Services: Digital Innovation Hubs and Platforms
– 3 temes oberts. Termini: 17/04/2018
– Pressupost: 115 milions d’euros

m) Convocatòria: Space (2018-2020)
– 12 temes oberts. Termini: 06/03/2018
– Pressupost: 104 milions d’euros

n) Convocatòria: EU-Japan Joint Call
– 2 temes oberts. Termini: 31/01/2018
– Pressupost: 6 milions d’euros

o) Convocatòria: EU-Korea Joint Call
– 2 temes oberts. Termini: 31/01/2018
– Pressupost: 6,2 milions d’euros

Excellent Science

p) Convocatòria: FET Proactive – Boosting Emerging Technologies
– 2 temes oberts. Termini: 22/03/2018
– Pressupost: 88,5 milions d’euros

q) Convocatòria: FET Flagships – Tackling Grand Interdisciplinary Science and Technology Challenges
– 1 tema obert. Termini: 20/02/2018
– 1 tema obert. Termini: (1r) 20/02/2018 i (2n) 18/09/2018
– 1 tema obert. Termini: 17/04/2018
– Pressupost: 148 milions d’euros

Per a més informació podeu consultar el Participant Portal de la CE.