La Comissió Europea (CE) ha obert el primer paquet de convocatòries del programa Horizon 2020, amb un finançament superior als 15.000 milions d’euros per al bienni 2014-2015. Així, la major part de les convocatòries del pressupost de 2014 ja estan obertes en el Participant Portal, repartides entre els 3 pilars bàsics del programa:

1) Excellent Science: 18 convocatòries obertes per un total aproximat de 3.000 milions, incloses les subvencions de l’European Patent Research (ERC), les beques Marie Skłodowska-Curie a joves investigadors i els ajuts per a infraestructures de recerca.

2) Industrial Leadership: 35 convocatòries obertes, amb un pressupost global de 1.800 milions d’euros per donar suport al lideratge europeu en sectors com les tecnologies de la informació i de les comunicacions, les nanotecnologies, la fabricació avançada, la robòtica, la biotecnologia o l’espai.

3) Societal Challenges: 60 convocatòries obertes per un global de 2.800 milions d’euros, adreçats a projectes innovadors que afrontin els reptes socials fixats pel programa.

Horizon 2020 és el programa marc europeu de recerca i innovació per al període 2014-2020, amb un pressupost total de 77.000 milions d’euros. Malgrat que la major part del finançament correspon a convocatòries competitives, el pressupost inclou també recursos per al Joint Research Centre (JRC), l’European Institute of Innovation and Technology (EIT) i el Tractat Euratom. Dues de les principals novetats de l’Horizon 2020 són un finançament més ràpid i menys burocràtic i l’accés obert a les publicacions que siguin resultats dels projectes finançats.

Existeixen diversos serveis encarregats d’orientar i donar suport a la participació en projectes internacionals. Així, per exemple, a Catalunya hi ha el Servei de Projectes Europeus i Internacionals (SPEI) de l’AGAUR, que fomenta la internacionalització i la participació en programes europeus de recerca de les universitats i dels centres de recerca de Catalunya.

Així mateix, executa diferents activitats per a la professionalització i capacitació dels gestors de recerca. D’altra banda, el Servei d’acompanyament a Brussel·les d’ACCIÓ ofereix a les empreses un servei d’acompanyament actiu i de seguiment davant les autoritats de la CE. A més, la xarxa dels Grups Connect-EU té com a objectiu recollir els interessos i necessitats en recerca i innovació dels sectors que representen amb l’objectiu de defensar-los i incidir, així, en els projectes de finançament europeu.

Per a més informació, podeu consultar els llocs web del programa Horizon 2020 i del Participant Portal.