European Innovation Council (EIC)En el marc del nou programa Horizon Europe, l’European Innovation Council (EIC) ha obert tres noves convocatòries amb un pressupost global de 1.257,26 milions d’euros (M€) en ajuts, a més de la possibilitat de rebre inversions de capital en modalitats concretes.

La missió de l’EIC és identificar, desenvolupar i ampliar les tecnologies trencadores i les innovacions disruptives. Per això, dona suport a les empreses emergents (start-ups), les pimes i els grups de recerca que desenvolupen innovacions d’alt risc i gran impacte potencial. L’objectiu és donar un suport àgil i integral a tot el cicle, des de la investigació en fase inicial fins a la posada en marxa i acceleració cap al mercat.

L’EIC és la principal iniciativa europea en innovació, amb un pressupost de 10.000 M€ fins a l’any 2027. A més dels ajuts, els projectes comptaran amb el suport estratègic d’un gestor de programes amb l’objectiu de millorar els seus resultats i impacte. També s’oferirà accés a una gamma àmplia de serveis d’acceleració.

D’una banda, el programa EIC Pathfinder pretén finançar projectes d’alt risc i d’avantguarda que explorin nous territoris per desenvolupar tecnologies radicals i innovadores, amb potencial per crear mercats o afrontar els reptes globals.

a) Convocatòria: EIC Pathfinder Open (2021)
– Import dels ajuts: de 3 a 4 M€ per donar suport a les primeres etapes de desenvolupament fins a la fase precomercial de tecnologies d’alt risc i gran impacte potencial en qualsevol àmbit temàtic.
– Pressupost: 168 M€
– Termini: 19/05/2021

D’una altra banda, el programa EIC Accelerator vol donar suport a empreses (sobretot, pimes i empreses emergents) per impulsar i portar innovacions al mercat. S’orienta sobretot a innovacions de risc elevat, però amb potencial per donar resposta a situacions on el mercat és absent o insuficient. El programa presenta una modalitat oberta a projectes de qualsevol àmbit temàtic i una altra orientada a solucionar reptes. A més, tots els projectes es poden beneficiar de serveis d’acceleració de negoci (Business Acceleration Services), que faciliten accés a experts, empreses, inversors, etc.

b) Convocatòria: EIC Accelerator Open (2021)
– Import dels ajuts: Fins a 2,5 M€, combinats amb inversions de capital a través de l’EIC Fund (de 0,5 al 15 M€).
– Pressupost: 592,5 M€
– Terminis: (1r) 09/06/2021; (2n) 06/10/2021

c) Convocatòria: EIC Accelerator Challenges (2021)
– Import dels ajuts: Fins a 2,5 M€, combinats amb inversions de capital a través de l’EIC Fund (de 0,5 al 15 M€). Ara bé, els projectes han d’estar orientats cap al pacte verd (Green Deal innovations for the Economic Recovery) o les tecnologies sanitàries i digitals (Strategic Digital and Health Technologies).
– Pressupost: 496,76 M€
– Terminis: (1r) 09/06/2021; (2n) 06/10/2021

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de l’EIC, així com el portal Funding & tender opportunities de la Comissió Europea.