European Research Council (ERC)En el marc del programa Horizon Europe, l’European Research Council (ERC) preveu obrir durant la segona quinzena de juliol dues convocatòries per un import total de 322 milions d’euros (M€).

1) ERC Synergy Grants (ERC-2022-SYG)

L’objectiu dels ajuts Synergy Grants és donar suport per un període màxim de sis anys a projectes de recerca en equip i a la frontera del coneixement, així com potenciar noves línies de recerca productives i nous mètodes i tècniques d’investigació. L’únic criteri d’avaluació és l’excel·lència científica.

Els beneficiaris d’aquests ajuts hauran de demostrar les habilitats complementàries per investigar en equip. En darrer terme es tracta d’impulsar les sinergies, les complementarietats i els valors afegits que poden generar progressos impossibles si els investigadors treballessin de forma independent.

Els projectes requereixen el lideratge de dos, tres o quatre investigadors principals, que han de demostrar un caràcter innovador i un historial d’assoliments científics, així com l’ambició i viabilitat de la proposta presentada. Un dels investigadors principals pot ser acollit o contractat per una institució no europea.

El pressupost total de la convocatòria és de 297 M€. El finançament màxim per un projecte pot arribar als 10 M€, amb un finançament addicional de 4 M€ per cobrir despeses extraordinàries (trasllat a Europa, compra de gran equipament, accés a grans infraestructures, o altres costos elevats de treball experimental).

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 10 de novembre de 2021.

2) ERC Proof of Concept Grant1 (ERC-2022-POC1)

Es tracta de la primera de les dues convocatòries 2022 dels ajuts Proof of Concept. L’objectiu d’aquesta convocatòria és donar suport als investigadors finançats en una convocatòria anterior perquè puguin explorar el potencial d’innovació comercial i social de la seva recerca d’excel·lència.

Aquest ajut addicional pot utilitzar-se per posar en pràctica el potencial de les idees generades en els projectes finançats, mitjançant, entre altres aspectes, l’establiment de drets de propietat intel·lectual, la investigació d’oportunitats de negoci o el desenvolupament de validacions tècniques.

El pressupost global de la convocatòria és de 25 milions d’euros. Els ajuts tenen una durada de divuit mesos i un finançament de fins a 150.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 14 d’octubre de 2021.

Per a més informació sobre ambdues convocatòries, podeu consultar el lloc web de l’ERC, així com el portal Funding & tender opportunities de la Comissió Europea.