El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED) ha obert les convocatòries de Redes temáticasProyectos Estratégicos, Foros Becas a emprendedores per a l’any 2019. Aquest programa, creat l’any 1984, és una iniciativa internacional multilateral de cooperació científica i tecnològica. L’objectiu és contribuir al desenvolupament sostenible de la regió mitjançant la col·laboració entre els organismes nacionals de ciència i tecnologia i de foment de la innovació, els grups de recerca d’universitats, els centres d’R+D i les empreses.

A continuació es detallen l’abast, pressupost i termini de les convocatòries obertes per a l’any 2019:

a) Redes temáticas: són grups de recerca i empreses d’Iberoamèrica que treballen en conjunt per a resoldre problemàtiques comunes des d’una perspectiva local. Les propostes presentades a la convocatòria tindran una durada màxima de 4 anys i disposaran d’un pressupost de 30.000 euros anuals. Les línies de recerca obertes per a la convocatòria 2019 són: Agroalimentació; Salut; Desenvolupament industrial; Desenvolupament sostenible; Tecnologies de la Informació i Comunicacions; Ciència i Societat; Energia, i per últim, Incubadora d’empreses. El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 25 d’abril del 2019.

b) Proyectos Estratégicos: impulsen la posada en marxa de nous projectes de cooperació cientificotecnològica entre investigadors. Els projectes hauran de ser rellevants des del punt de vista de recerca i innovació i hauran de tenir caràcter transnacional. La durada màxima és de 3 anys i disposaran d’un pressupost de 15.000 euros per any per projecte. Els temes estratègics són: Malalties cardiovasculars i Tècniques avançades per al tractament de l’aigua: vida i sostenibilitat. El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 16 de maig del 2019.

c) Foros: són reunions entre empresaris i investigadors iberoamericans amb la finalitat d’abordar temàtiques especialitzades al voltant d’un sector tecnològic específic per a promoure projectes d’innovació, transferència i cooperació tecnològica. El finançament màxim de cada fòrum és de 10.000 euros. La celebració de les reunions es portarà a terme abans del 30 de novembre de cada any. El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 25 d’abril del 2019.

d) Becas a emprendedores: es destinen al cofinançament d’estades de fins a un mes de personal que pertany a una empresa de base tecnològica incubada en un parc cientificotecnològic d’origen (beneficiari) a un parc cientificotecnològic receptor del context iberoamericà, que disposi d’oficines de gestió/serveis d’expansió amb capacitat d’assessorament demostrat per a facilitar el landing d’empreses estrangeres. El programa CYTED cofinançarà fins a un màxim de 2.500 euros per sol·licitud aprovada. La resta de costos seran assumits per l’empresa incubada sol·licitant i les oficines de gestió/serveis d’expansió dels parcs receptors. El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el 25 d’abril del 2019.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web del CYTED.