La Fundación BBVA ha obert tres convocatòries corresponents a l’any 2017. L’objectiu final és impulsar la recerca científica i la creació cultural, la difusió del coneixement, i el reconeixement del talent i la innovació. El pressupost total de les tres convocatòries és de 3,45 milions d’euros.

  1. Becas Leonardo a investigadores y creadores culturales (2018)

Objectiu: concessió de beques individuals a investigadors i creadors culturals entre 30 i 45 anys, que desenvolupin un projecte marcadament personal i innovador.
Àrees: Ciències bàsiques (Física, Química i Matemàtiques); Biologia, Ciències del Medi Ambient i de la Terra; Biomedicina; Tecnologies de la Informació i la Comunicació; Enginyeries i Arquitectura; Economia i Ciències Socials; Comunicació i Ciències de la Informació; Humanitats (Filosofia, Filologia, Literatura, Lingüística, Història, Estètica i Musicologia); Arts Plàstiques i Art Digital; Música (composició, direcció i interpretació) i Òpera;   Creació Literària i Teatre.
– Finançament global: 2,2 milions d’euros euros
– Nombre d’ajuts: 55 beques (40.000 euros per ajut)
Durada: mínima de 6 mesos i màxima de 18 mesos.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 15 de març de 2018.

  1. Ayudas a equipos de investigación científica en biomedicina (2017)

Objectiu: Concedir ajuts econòmics per al desenvolupament de projectes de recerca altament innovadors.
Àrees: Metabolisme i malaltia i Imatge molecular.
– Nombre d’ajuts i finançament: Metabolisme i malaltia (3 ajuts, 125.000 euros per ajut); Imatge molecular (3 ajuts, 125.000 euros per ajut)
Durada: 3 anys

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 22 de març de 2018.

  1. Ayudas a equipos de investigación científica en big data (2017)

Objectiu: Concedir ajuts econòmics per al desenvolupament de projectes de recerca bàsica o aplicada per a l’anàlisi del big and complex data, incloent tècniques i algoritmes del machine learning, classification and regression trees, linear models for wide data, random forest and boosting, support vector machines, kernel methods, i finalment,  pattern recognition o data visualization.

– Nombre d’ajuts i finançament: 5 ajuts (100.000 euros per ajut)
Durada: 2 anys

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 28 de febrer de 2018.

Per a més informació, podeu consultar les bases de les convocatòries al lloc web de la Fundación BBVA.