Fundació "la Caixa"La Fundació Bancària ”la Caixa” ha obert la convocatòria 2021 del programa de Beques de “la Caixa” de postgrau a Europa, l’Amèrica del Nord i l’Àsia-Pacífic, i beques de doctorat a Espanya i Portugal. En total, la convocatòria concedirà 185 beques per cursar postgraus, màsters i doctorats, que s’estructuren de la manera següent:

1) Postgrau a l’estranger: 120 beques per a cursar estudis de postgrau en universitats o centres d’ensenyament superior de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), l’Amèrica del Nord o l’Àsia-Pacífic. Els estudis són de màster, doctorat o recerca predoctoral. La durada màxima és de 24 mesos. La dotació mensual varia en funció de la destinació. A més, hi ha una dotació inicial per a despeses d’instal·lació generals; per al viatges, 500 euros en el cas dels països de l’EEES i 1.500 euros en el cas dels països de l’Amèrica del Nord i l’Àsia-Pacífic; i una dotació final de 250 euros per a l’expedició del títol i altres despeses administratives derivades. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 11 de febrer de 2021.

2) Doctorat INPhINIT: s’adreça a investigadors de totes les nacionalitats que desitgen dur a terme estudis de doctorat en territori espanyol o portuguès. La durada màxima és de 3 anys, la dotació total és de 122.592 euros i inclou un programa de formació presencial en habilitats transversals. Aquest programa presenta dues modalitats:

2.a) Doctorat INPhINIT Incoming: 35 beques de doctorat per a joves investigadors de totes les nacionalitats, per dur a terme el doctorat en els centres espanyols amb les acreditacions Severo Ochoa o María de Maeztu, o de l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), així com centres portuguesos avaluats com a excel·lents per la Fundação per a Ciência e a Tecnologia (FCT). Els camps dels investigadors han de ser les ciències de la salut i de la vida, la tecnologia, la física, l’enginyeria i les matemàtiques. Per dur a terme la recerca en institucions espanyoles, els candidats han d’haver residit a Espanya durant menys de 12 mesos en els darrers 3 anys, mentre que per les institucions portugueses els candidats han d’haver residit a Portugal durant menys de 12 mesos en els darrers 3 anys. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 4 de febrer de 2021.

2.b) Doctorat INPhINIT Retaining: 30 beques de doctorat per a joves investigadors de totes les nacionalitats, per dur a terme el doctorat en qualsevol universitat o centre de recerca d’Espanya o Portugal. Els candidats han d’haver residit o dut a terme la seva activitat principal en el mateix país, Espanya o Portugal, més de 12 mesos en els darrers 3 anys El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 25 de febrer de 2021.

La presentació de sol·licituds s’ha de realitzar a través de la pàgina web del programa de Beques de ”la Caixa”.

Per a més informació, podeu consultar el lloc web de la Fundació Bancària ”la Caixa”.