Subprograma FPI-MICINNL’objecte de la convocatòria Ayudas para las matrículas de los programas de doctorado oberta pel Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN) és el finançament de matricules dels programes de màster o doctorat dins del programa de doctorat del Subprograma de Formación de Personal Investigador (Subprograma FPI-MICINN) que es realitza en una universitat espanyola pública o privada. S’adreça al personal investigador en formació, en fase de beca, que tingui un ajut emparat per aquesta convocatòria o anteriors, corresponent als cursos 2010-11 i/o 2011-12.

Dins del mateix Subprograma Subprograma FPI-MICINN s’ha obert també la convocatòria Ayudas para la realización de estancias breves en otros centros de I+D. Les estades es podran dur a terme en centres estatals o estrangers amb una durada mínima de 2 mesos i màxima de 6.

Les sol·licituds s’han de tramitar electrònicament a través del MICINN i mitjançant la signatura electrònica del representant legal del centre. El termini de sol·licitud finalitza el proper 29 de setembre de 2011.